Adem Zolj v.d. izvršnog direktora JP Autoceste FBiH

35

Vlada Federacije BiH danas je razriješila dosadašnji Nadzorni odbor i dala saglasnost za imenovanje Samira Bećirovića (predsjednik), Izmira Hadžiavdića i Anitu Paurić za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na period od dvije godine.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar da za vršitelja dužnosti člana Uprave Društva, v.d. izvršni direktor za projektiranje i građenje imenuje Adema Zolja, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.

Date su punomoći za zastupanje Vlade Federacije BiH na skupštinama JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar Jadranku Puljiću i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Jasmini Pašić.

U Odbor za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, imenovani su Ismet Hajdar za predsjednika, Slobodan Vukoja i Nina Džidić za članove. Odbor je imenovan na period od četiri godine.

Vezani članci

Mehmedović: Čovićeva “opsjednutost vlašću... Dragan Čović je sastanak HNS-a održao u Uredu člana Predsjedništva BiH koji je brže - bolje preimenovao u Ured HNS-a i ta činjenica sama govori ko j...
Komšić u Ljubljani: BiH će uvijek opstati, uvijek ... Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić održao je u organizaciji IFIMES-a predavanje u Ljubljani na temu "Proces EU i NATO integracija u...
Ubistvo sarajevskih policajaca: Šta je MUP KS odgo... Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je odgovorilo na upit Bibije Kerle, zastupnice Demokratske fronte u Skupštini Kantona Sarajevo, o is...
Ivo Komšić: Ne smiju nas iznenaditi kao što su nas... Više nevladinih organizacija iz BiH sačinilo je Memorandum o razumijevanju građanske javnosti i državotvorne političke volje BiH. Tekst namjeravaju po...