Ahatović “zbunjen”, pa pita Kojovića: Kome ste tražili 2011. da se gradi spomenik, a koga bi to sada 2019. zabranili!?

269

Piše: Nedžad AHATOVIĆ

2011. Peđa Kojović – incijativa da se izgradi spomenik svim žrtvama u Sarajevu i sa jedne i sa druge strane, kako bi se krenulo u proces pomirenja!?

2019. Peđa Kojović – učinit ćemo sve da ugasimo Ravnogorski četnički pokret !?

Dakle, spomenik u Sarajevu koji bi gospodin Peđa Kojović gradio prije osam godina i srpskim borcima, znači borcima koji su se u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992. -1995. godine borili u okviru Sarajevsko-romanijskog korpusa tzv. Vojske RS.

Možda bi neko gospodinu Kojoviću trebao reći da se taj korpus isto tako zvao i pod komandom Dražinog vojvode Save Derikonje sa Vučije Luke tijekom Narodno-oslobodilačkog rata 1941.-1945. godine.

Ostaci tih razbijenih formacija iz oba rata su se sakupili u Višegradu, pa reko ne znam kome bi to gospodin Kojović da gradi spomenik, a koga bi zabranio, malo sam zbunjen…