Anketa u Republici Srpskoj: 16,3% ispitanih znalo koji je glavni grad Republike Srpske

95

U istraživanju je učestvovalo 1.000 ispitanika, a primijenjena je tehnika usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija RS, starija od 18 godina.

Primijenjen je više-etapni stratifikovani slučajni uzorak (moguća greška + – 3%).

Slično istraživanje sa istim pitanjima je realizovano i u septembru 2018. godine pa je zanimljivo poređenje rezultata sa vremenskim razmakom od 15 mjeseci.

Po ustavu RS, njen glavni grad je Sarajevo i to je 2018.godine znalo 21,7 posto stanovnika RS, a 2019. godine 16,3 posto.

Da je po Ustavu RS njen glavni grad Banja Luka 2018. godine je tvrdilo 56 posto stanovnika RS, a 2019. godine taj rezultat je 52,5 posto.

Da je Istočno Sarajevo glavni grad RS 2018. je odgovorilo 13,9 posto ispitanih građana, dok je 2019. godine taj procenat iznosi 22,1 posto.