Arnatuović: Kako je došlo do incidenta u izbornoj noći

36

Član CiK BiH Suad Arnatuović je danas objasnio šta se događalo u izbornoj noći u vezi sa incidentom kada je jedan građanin upao u prostorije i tražio da “ne vrijeđaju njegovu mrtvu majku”.

Predstavnik jedne stranke je ušao na press konferenciju i demonstrativno izjavio da se njegova majka nalazi na spisku. Mi smo izvršili istragu i sve se ponovilo što govorimo sve vrijeme. Prema poglavlju 3, centralni spisak građana sa biračkim pravom i evidencija se pravi na osnovu službenih evidencija. Od 2006. godine je na snazi automatska ili pasivna registracija. Građani ne idu i ne prijavljuju se u komisije od 2006. godine, to mora uraditi država onako kako je propisano u poglavlju 3. Na ovom primjeru smo vidjeli kako u određenoj proceduri, ako nije sve obavljeno kako treba, šta se može desiti“, kazao je Arnautović.

Centralni birački spisak je službena evidencija. Od smrti je prvi organ matični ured, on provodi tu činjenicu i donosi akt kojim upisuje tu osobu u matičnu knjigu umrlih. Taj izvod dostavlja MUP-u koji provodi svoje radnje i dužan je poništiti dokumente koje je izdao na ime te osobe, kao i adresu prebivališta“, dodao je.

Arnautović je još poručio da članovi CIK-a ne idu od kuće do kuće i popisuju ljude.

Kada ta tri organa urade svoj posao, nama se kao na pladnju isporuči u elektronskoj formi centralni birački spisak. Članovi CIK-a ne idu od kuće do kuće i ne popisuju ljude u centralni birački spisak. To se radi na osnovu službenih evidencija“, kazao je i dodao:

Prema aktu koji smo dobili od MUP-a KS, matični ured u Općini Stari grad je izvršio činjenicu smrti i provjerom je utvrđeno da je matični ured izvještaj o smrti dostavio sektoru za administraciju Centar. Neću nikoga da optužujem, ali matični ured je utvrdio činjenicu o smrti i dostavio jednoj organizacionoj jedinici, ali nije drugoj“.