BJELAŠNICA Krivična prijava protiv načelnika Trnova: Ibro Berilo zloupotrijebio položaj?

1485

Dana 05.07.2018. godine po nalogu Ibre Berila, načelnika Općine Trnovo, ovlašteni radnici su uklonili ljetnu baštu na lokaciji Babin Do, Bjelašnica, čime su općinski organi i sam načelnik izašli izvan svojih zakonskih ovlaštenja. Uklanjanje ljetne bašte objekta u vlasništvu Midhata Smajića, iz Hadžića, je krajnji čin pritiska i zloupotrebe položaja od strane nadležnih općinskih organa.

Na osnovu izdatih suglasnosti od strane Općine Trnovo, Smajić je stekao pravo građenja na pomenutoj lokaciji i u proteklom periodu predanim radom stvorio jednu od najljepših lokacija na Bjelašnici, koja je zbog usluge, pogleda privlačila brojne goste.

Značajno je naglasiti da su sve potrebne suglasnosti za izgradnju objekta izdate uz suglasnost načelnika Općine Trnovo, odnosno nadležne službe po prethodno izrađenim projektima, uz obećanje da će nakon što se steknu uslovi parcela na kojoj je izgrađen objekt biti prodat trenutnom korisniku i vlasniku objekta.

Međutim, u međuvremenu, Općina Trnovo, je promijenila odluku i susjednu i dijelom parcelu koju je već dala na korištenje Smajiću, prodala privrednom društvu «Benis» d.o.o. Sarajevo. Neposredno nakon kupovine zemljišta, po nalogu “Benis” d.o.o. Sarajevo, bez izdate urbanističke suglasnosti, i bez građevinske dozvola, otpočeti su građevinski radovi.

Sa očitom namjerom da se izvrši pritisak na vlasnika postojećeg objekta, prilikom pripreme zemljište za izgradnju nisu preuzete potrebne zaštitne mjere, a prilikom kopanja pokidali su električne kablove od rasvjete, te direktno ugrozili ne samo stabilnost ugostiteljskog objekta „Baza“, već i sigurnost  gostiju koji su se u tom trenutku nalazili.

S obzirom da su preuzete mjere od strane vlasnika objekta koji se našao na udaru općinske administracije, 5.jula nadležni organi izašli su na lice mjesta i uklonili ljetnu baštu koja je postavljena po naprijed izdatim rješenjima sa obrazloženjem da se ista nalazi na javnoj površini.

„Kada nadležni organi došli da uklone dio objekta još jednom su im predočeni nalazi i mišljenje vještaka geodetske struke Zijada Džananovića na osnovu kojih se može utvrditi da objekt se ne nalazi na javnoj površini“ izjavio Zlatko Petrović, opunomoćeni advokat od strane vlasnika objekta i naglasio da bez sudske odluke i sudskog naloga “baštu” koja pripada ugostiteljskom objektu nije moguće ukliniti, te da općinski načelnik, odnosno općinski organi izlaze izvan svojih nadležnosti.

Ovakav pristup početka radova, kao i kasnije nasilno uklanjanje bašte, kao i svi ostali pritisci koji su vršeni, a urađeni su sa  namjerom kako bi se Smajić osujetio u mogućnosti dokazivanja i zaštite svojih prava, kako je navedeno u krivičnoj prijavi, ukazivali su na postojanje ličnih interesa između prijavljenog načelnika Općine Trnovo i lica povezanih sa “Benis” d.o.o. Sarajevo

 Nakon što je bašta uklonjena, došli smo do saznanja da općinski načelnik protivzakonito želi da uvede “Benis” d.o.o. Sarajevo u posjed spornog dijela parcele, pravdajući to javnim interesom“ izjavio je opunomoćeni advokat Damir Alagić i naglasio da su upravo zbog utvrđenih nepravilnosti i zloupotreba položaja, podnesena protiv Ibra Berila, načelnika općine Trnovo i drugih NN osoba krivična prijava Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Značajno je naglasiti da advokat Damir Alagić zastupa i građane općine Trnovo koji su dobili kao poklon junice, a sada za te iste junice treba da isplate značajna materijalna sredstva bankama, koje imaju izvršenja na njihovu imovinu, to jeste na zemlji koju imaju.

Uz predmetnu prijavu Kantonalnom tužilaštvu, upućena je  i molba glavnoj tužiteljici da navode i dostavljene  dokazne materijale pomno razmotri, jer se podnositelj prijave i ranije obraćao nadležnim organima u ovoj državi, ali niko do sada nije preduzeo niti jedan korak u zaštiti njegovih prava i interesa, a isti su ozbiljno povrijeđeni.

(E.L.)