Blokada deponije ‘Uborak’ do ispunjenja zahtjeva građana

25

Grupa mještana sjevernog dijela Mostara okupljena oko neformalne grupe građana “Jer nas se tiče” već osmi dan drži u blokadi mostarsko gradsko odlagalište otpada “Uborak”.

Ključni razlog zbog kojeg do sada nije postignut dogovor o deblokadi deponije je taj što građani nisu dobili obećanje od gradske vlasti da će deponija u narednih godinu dana biti zatvorena i premještena na neku drugu lokaciju.

Po riječima Nijaza Hodžića, jednog od predstavnika te inicijative, odlagalište će biti blokirano sve do ispunjenja tog zahtjeva, a danas se očekuje i sastanak s gradonačelnikom Mostara

Inače, na sastanku s predstavnicima gradske vlasti, koji je održan u petak, dogovoreno je da se na deponiju ne odlaže “sumnjiv otpad”, otpad animalnog i medicinskog porijekla, kao i da se komunalni otpad mora odlagati na propisan način.

Takođe je rečeno da Grad Mostar ima spremne i projekte za izgradnju pročistača otpadnih voda s deponije, što je takođe bio jedan od zahtjeva građana, te da će preko nadležnih institucija nastojati aplicirati za dobivanje sredstava kako bi se takav pročistač izgradio.

Dogovoreno je i da se urade sva relevantna mjerenja i analize stanja okoliša na deponiji te da se ti rezultati dostave javnosti.

Iako dogovor nije postignut, savjetnica Grada Mostara Radmila Komadina kazala je u petak kako se mora osigurati obavljanje komunalne djelatnosti i da čitav grad ne može biti talac ove situacije.
Od početka blokade gradske deponije mostarska komunalna poduzeća ne odvoze otpad pa su kontejneri u cijelom gradu pretrpani smećem.