CIK: Danas odluka o odlaganju lokalnih izbora

10

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovinena danas će razmatrati prijedlog da se lokalni izbori ove godine održe 15. novembra umjesto 4. oktobra.

Centralna izborna komisija prvo će odlučivati o prijedlugu za opće odlaganje raspisanih izbora, a potom će odlučiti da li će izbori biti pomjereni za 15. novembar.

Podsjetimo, CIK je 7. maja donio Odluku o raspisivanju lokalnih izbora. Ona je donesena jednoglasno, a odlučeno je da će se 4. oktobra birati 64 općinska vijeća u Federaciji BiH, 56 skupština općina u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u FBiH, 7 skupština gradova u RS, 22 gradonačelnika u BiH te Skupština Brčko distrikta.

Ipak, problem je nastao zbog neusvajanja budžeta BiH u kojem se trebao nalaziti novac i za organizovanje izbora.

Centralna izborna komisija BiH se dopisom obratila Ministarstvu finansija i trezora BiH sa zahtjevom da se neophodna finansijska sredstva osiguraju iz tekućih rezervi, ali to se pokazalo kao neizvodljiv zadatak.

Izvor: Index.ba