Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović razgovarao je s delegacijom Vijeća Evrope

48

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović razgovarao je s delegacijom Vijeća Evrope, predvođenom Fredrikom Sundbergom, načelnikom Odjela za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava

Razgovarano je o provedbi presude Evropskog suda za ljudska prava Sejdić – Finci i procesu ratifikacije Protokola 15 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Član Predsjedništva BiH Džaferović dao je punu podršku završetku ovih procesa, te je istakao da će rješavanje ovih, kao i drugih otvorenih pitanja, poput izbora u Mostaru, biti prioritet rada novog saziva vlasti. Tokom sastanka naglašena je i potreba uključivanja Venecijanske komisije u ove procese. Također, Džaferović je izrazio uvjerenje da će Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u vrlo kratkom roku ratifikovati amandman na Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.