Danas u Sarajevu polusatni štrajk upozorenja radnika u zdravstvu

35
Foto: N1

Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo na 25. Vanrednoj sjednici održanoj 29.06.2018. godine, a s ciljem zaštite dostojanstva radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, donio je Odluku o organizovanju polusatnog štrajka upozorenja.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

“Shodno navedenoj odluci, polusatni štrajk upozorenja će se održati 17.07.2018. godine u vrijeme pauze u toku radnog dana u svim osnovnim sindikalnim organizacijama Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo na način da će članovi ovog Sindikata u vrijeme pauze u toku radnog dana izaći ispred zdravstvenih ustanova u kojima su zaposleni.Razlog za stupanje u štrajk upozorenja je odnos Vlade Kantona Sarajevo prema radnicima u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, te nezadovoljstvo članova Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo zbog neprihvatanja prijedloga izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo predložene od Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo i nepotpisivanje izmjena i dopuna navedenog Kolektivnog ugovora.Glavni cilj štrajka upozorenja je uvažavanje Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo kao ravnopravnog socijalnog partnera i potpisivanje izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo na način kako je predložio Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, i to:1. koeficijent složenosti poslova svim radnicima u oblasti zdravstva, izuzev doktora medicine i stomatologije, tj. plaće „nedoktora“ povećava se linearno za 0,3;2. da se kod zanimanja VIII/2 briše tačka i dodaju riječi: „na odgovornom radnom mjestu i u skladu sa pravilnikom o radu, plaćama i sistematizaciji radnih mjesta javno zdravstvene ustanove“;3. da se nakon navršenih 10 godina radnog staža, „nedoktorima“ poveća koeficijent složenosti poslova za 0,1”, prenosi N1 saopštenje.