Dok Sindikat doktora medicine RS upozorava na masovne odlaske, resorno ministarstvo tvrdi da to nije istina

79

Povodom informacija koje je Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske nedavno javno saopštio, a prema kojima je „od početka decembra Republiku Srpsku napustilo 53 doktora – specijaliste“, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ovim putem upozorava javnost da je riječ o potpuno netačnim podacima.

“Naime, nakon objavljivanja tih podataka, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je uputilo dopise/zahtjeve svim javnim zdravstvenim ustanovama da u što kraćem roku dostave podatke o broju doktora medicine koji su u 2017. godini napustili zdravstvenu ustanovu zbog prelaska na rad u drugu ustanovu van granica Republike Srpske (sa napomenom u koju zemlju je otišao/la), ili drugu zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj ili FBiH, uz navođenje tačne stručne spreme-specijalizacije i datum prestanka radnog odnosa u zdravstvenoj ustanovi. Identične podatke Ministarstvo je zatražilo i za medicinske sestre/tehničare.

U sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj (uključujući i psihijatrijske bolnice), Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, kao i svim zavodima i institutima u toku 2017. godine radni odnos je prestao za ukupno 32 doktora medicine, od kojih su dva otišla na rad u inostranstvo, 11 u drugu zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj, jedan u FBiH, pet u Republiku Srbiju i za 13 doktora medicine nije poznato da li su otišli na rad u inostranstvo ili prešli u neku drugu zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj, piše N1.

Takođe, prema podacima prikupljenim iz zdravstvenih ustanova u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj (uključujući i psihijatrijske bolnice), Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, kao i svim zavodima i institutima u toku 2017. godine radni odnos je prestao za ukupno 130 medinskih sestara i tehničara. Od tog broja, prema dostavljenim podacima, za 72 medicinska tehničara nije naveden razlog odlaska, dok je njih 51 otišlo na rad u inostranstvo, šest u drugu zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj i jedan u FBiH.

Prema podacima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (podaci za 40 domova zdravlja koji su dostavili podatke) radni odnos je, u 2017. godini, prekinulo ukupno 29 doktora medicine od kojih je 18 prešlo da radi u neku drugu zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj, devet u inostranstvo, jedan u FBiH i za jednog doktora medicine nije poznato da li je otišao na rad u inostranstvo ili je prešao u neku drugu zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj.

U 40 domova zdravlja u Republici Srpskoj u 2017. godini zabilježen je prestanak radnog odnosa za ukupno 45 medicinskih sestara/tehničara, od kojih je 25 otišlo na rad u inostranstvo, po jedan tehničar u Srbiju i FBiH, 11 u neku drugu zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj, a za sedam medicinskih sestara/tehničara nije poznato da li su otišli na rad u inostranstvo ili prešli u neku drugu zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj.

Dakle, u svim javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj 2017. godine radni odnos je prestao za ukupno 61 doktora medicine i 175 medicinska tehničara.

Napominjemo da kada je u pitanju JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac jedan specijalista psihijatrije i 11 medicinskih tehničara u 2017. godini sporazumom o preuzimanju radnika prešli su na rad u Zavod za forenzičku psihijatriju RS, a slično je i u Domu zdravlja Doboj odakle je četiri doktora i deset medicinskih tehničara prešlo na rad u novoosnovani Dom zdravlja u Stanarima.

Gore navedeni podaci su zvanični i relevantni, a pozivamo Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske da javnosti saopšti izvore svojih podataka ili metodologiju istraživanja čije su rezultate saopštili.

Takođe, naglašavamo da Ministarstvo zdravlja i socijalne zašite Republike Srpske nikada nije negiralo činjenicu da je, naročito medicinski kadar srednje stručne spreme, tražen u zapadnim zemljama. Po tim trendovima, Republika Srpska ni po čemu se ne razlikuje od zemalja našeg okruženja, ali napominjemo da je se taj trend u dobrom dijelu odnosi i na prekvalifikovan kadar, kao i onaj koji nikada nije bio zaposlen u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i ovom prilikom, a na osnovu relevantnih podataka iz zdarvstvenih ustanova, ukazuje na činjenicu da nije zabilježen odliv kadra iz naših zdravstvenih ustanova u mjeri u kojoj bi na bilo koji način ugrozio rad naših ustanova, niti su direktori zdravstvenih ustanova ikada upozoravali da je zbog odlaska kadra ugrožen rad ijedne klinike ili ambulante.

Zdravstvene ustanove konkurse za prijem radnika redovno raspisuju upravo u skladu sa svojim potrebama, a Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nikada nije odbilo da da saglasnost za zapošljavanje medicinskog kadra tamo gdje je to potrebno.

Upozoravamo da iznošenje netačnih i paušalnih tvrdnji o masovnom odlasku ljekara specijalista unosi nesigurnost i strah kod pacijenata, čiji bi interes, svim zaposlenim u zdravstvenom sistemu, trebalo da bude na prvom mjestu”, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.