Drugo međunarodno ocjenjivanje meda u Cazinu

52

Udruženje pčelara “Kesten” Cazin, objavljuje J A V N I P O Z I V za Drugo međunarodno ocjenjivanje meda u Cazinu.

Ocjenjivanje se organizuje u saradnji sa Savezom pčelara Unsko-sanskog kantona, Veterinarskim zavodom Bihać i sa certificiranim stručnjacima za senzorsko ocjenjivanje meda iz Saveza pčelara Republike Slovenije (ČZS).

Završna svečanost proglašenja najbolje ocijenjenih medova i dodjele priznanja će se održati u sklopu Petog Cazinskog sajma meda, 02.11.2019. godine. Istog dana će se održati i seminar za pčelare.

Prikupljanje uzoraka će se vršiti u periodu od 04.09. do 04.10.2019. godine. Jedan uzorak čine dvije staklene teglice po 450 grama meda iste vrste, sa metalnim poklopcem. Uzorci moraju imati naljepnice sa nazivom vrste meda, ime, prezime, adresa i kontakt telefon, kao i zemlju porijekla. Uzorci meda moraju biti u tečnom stanju, bez primjesa i sa vlagom, ne većom od 18,6%. Ocjenjivati će se pet vrsta meda: bagremov, livadski, lipov, kestenov i šumski med. Za sve poslane uzorke će se izdati odgovarajući nalazi i priznanja. Posebna priznanja će se dodijeliti za najbolje ocijenjene medove po grupama (šampioni grupa). Uplata po uzorku iznosi 15 KM, a za uzorke izvan BiH, uplata po uzorku je 10 eura. Radi transparentnosti ocjenjivanja, svaki učesnik ocjenjivanja će dobiti brošuru sa kompletnim rezultatima ocjenjivanja svih učesnika. Ocjenjivanje će se vršiti prema Pravilniku o senzornom ocjenjivanju meda.

Sve uzorke slati na adresu:

Udruženje pčelara “Kesten” Cazin,
Mala Lisa bb
77 220 Cazin

Kontakt osoba za prijem uzoraka je Sead Mustedanagić (061 259 327).

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 061 980 941 (Hazim Hodžić, predsjednik udruženja).