Federalna vlada: Imenovanje novog Nadzornog odbora Željeznica FBiH

29

Vlada Federacije BiH je, zbog isteka mandata, dala prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH Sarajevo.

Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Jadranka Stojkića, Nisveta Mujanovića, Dalfine Bošnjak, Ibrice Čevre, Jasmine Hadžić i Vanje Pirgić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, na tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju.

Zbog isteka mandata, Federalna vlada je dala prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Nacionalni park Una Bihać za razrješenje direktora ovog javnog preduzeća i za imenovanje Amarilda Mulića za vršioca dužnosti direktora JP Nacionalni park Una, na šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure za imenovanje direktora.