FOTO Novi namještaj u Saburinoj kući

203

Novi rezbareni namještaj jučer je isporučen u Saburinu kuću, te je na spratu postavljeno ukupno deset peškun stolova i 19 peškun stolica.

Nabavka namještaja za Saburinu kuću predstavlja dio pete faza implementacije projekta restauracije i sanacije Saburine kuće. Ova faza projekta koštala je oko 7.000 KM i za njenu implementaciju bila je zadužena Drvorezbarska radionica „Braća Nikšić“ iz Konjica.

„Stolovi i stolice ručno su izrađeni od propisno suhe i zdrave javorove građe, kako je to i predviđeno u projektu restauracije i sanacije Saburine kuće. Odmah ćemo pristupiti i drugoj fazi nabavke i sanacije namještaja koja će koštati oko 7.500 KM“, istakli su u Sektoru za lokalni razvoj.

Novac za uređenje enterijera Saburine kuće u iznosu od 13.500 KM obezbijedilo je Federalno ministarstvo kulture i sporta na osnovu uspješno odobrenog projekta „Restauracija i sanacija Saburine kuće“, kojeg je pripremio Sektor za lokalni razvoj.