GPS narukvice za djecu sa poteškoćama u razvoju

100

U utorak, 12. juna 2018. godine u 10 sati u Centru za pomoć porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju (Valtera Perića 3) načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić će sa predsjednicom Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju ”Colibri” Aidom Hrnjić potpisati protokol o dodjeli ovom udruženju 5.000 KM iz općinskog budžeta.

Ova finansijska sredstva će biti utrošena za nabavku GPS narukvica (sa karticama GSM operatera) za djecu sa poteškoćama u razvoju i djecu iz autističnog spektra, a čime se mogu preduprijediti eventualne opasnosti u slučaju odlaska ove djece od kuće ili drugog sigurnog okruženja.