Hadžići: Obilježena 26. godišnjica osnivanja Devete brdske brigade Armije Republike BiH

105

Polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje ispred Općine Hadžići i svečanom akademijom u jučer je obilježena 26. godišnjica osnivanja Devete brdske brigade Armije Republike BiH.

Ovim povodom u petak, 2. novembra, cvijeće je položeno i na spomen-obilježjima u Tarčinu, Pazariću. Hadžićima, Bukovici i Rakovici, te upriličen obilazak šehidskih mezarja Kahrimani i Mokrine.

Deveta brdska brigada je bila prva organizovana formacija Armije BiH koja je pružila prvi otpor agresoru na teritoriji hadžićke općine. Učestvovala je u svim značajnim bitkama od Koščana, Igmana, Treskavice, Bjelašnice, Kreševa, Kiseljaka i Ilidže.

Tokom cijelog rata branila je Put spasa, a njeni hrabri borci su se morali boriti sa dva neprijatelja, pošto su već krajem 1992. godine počeli napadi HVO-a na slobodnu hadžićku teritoriju.

Pored svakodnevnih borbi, najbitnija misija brigade je bila da se odbrani Put spasa, žila kucavica koja je prolazila iz Konjica, preko Pazarića, Hadžića i Ilidže kroz tunel do Sarajeva. To je tada bio jedini put kojim su stizali hrana i oružje u opkoljeni grad i nikada nije smio biti prekinut.