Humanitarna pomoć koja mjesecima čeka na sarajevskom aerodromu konačno će biti raspoređena

21

Medicinska pomoć težine skoro 21 tonu koja je našoj zemlji dodijeljena od Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), i koja se na sarajevskom aerodromu nalazi od 26. maja, konačno će biti raspodijeljena.

Naime, Vijeće ministara BiH donio je Odluku o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata – Vlade emirata Dubai Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, pomoć se sastoji od 100 hiljada komada briseva, 25 hiljada zaštitnih odijela, 40 ventilatora, 152 hiljade rukavica, po 150 hiljada maski N95, hiruruških te maski za lice, kao i 50 hiljada vizira i 20.400 zaštitnih naočala.

Ministarstvo civilnih poslova će, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima i Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja BiH ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom, zatražiti rješenja o saglasnosti/odobrenju za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH.

Na osnovu ovih rješenja, Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti prijem pomoći s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID -19, a ukoliko odobrenja izostanu, Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom odlučiti o ovoj pomoći.

Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti podjelu ove pomoći u skladu sa ranije donesenom odlukom Vijeća ministara o principima raspodjele pomoći, i to Federaciji Bosne i Hercegovine 61,5%, Republici Srpskoj 37,5% i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 1%. Federacija BiH će dobijenu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50%.

Izvor: Klix/Index.ba