Izmijenjena osnovica za obračun plaća za sve budžetske korisnike u KS

62
Foto: Index.ba

Vlade Kantona Sarajevo je na današnjem nastavku 143. sjednice donijela Zaključak kojim je predložila izmjenu osnovice za obračun plaće za period septembar-decembar 2018. godinu u iznosu od 310 KM za sve korisnike koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Zadužila je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu i uputi ga Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje, a koja će ga proslijediti u hitnu skupštinsku proceduru.

Vlada KS je istim zaključkom predložila i osnovicu za obračun plaće za 2019. godinu u iznosu od 310 KM za sve korisnike koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, izuzev uposlenika u visokom obrazovanju.

U skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i kolektivnim ugovorima koji su na snazi, Vlada KS će pozvati reprezentativne sindikate na pregovore radi usaglašavanja osnovice i boda.

Vlada je zadužila ministricu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS da o svim tačkama ovog zaključka upozna Ekonomsko-socijalno vijeće KS na prvoj narednoj sjednici.

Ovom prilikom je istaknuto kako je Vlada Kantona Sarajevo sve dodatne zahtjeve Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH, a koji su iznijeti na posljednjem zajedničkom sastanku, uvrstila u svoj Plan i program za ovu godinu, kao i u nedavno usvojene Pedagoške standarde i normative.

Također je naglašeno da se ulaganje u obrazovanje značajno povećalo u posljednje dvije godine, jer je u ovom periodu u ovu oblast uloženo oko 18 miliona KM.

Vezani članci

POZOVITE 17006 Taši nedostaje još 24.000 KM da ... Za malu Tamaru do ovog momenta prikupili smo oko 30.000 KM, a potrebno je oko 54.000 KM. Broj 17006 aktivan je za malu Tašu do kraja mjeseca pa ćemo z...
Efendić i Imamović o jačanju uloge lokalne samoupr... Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović danas je posjetio Općinu Novi Grad Sarajevo, gdje se sastao sa načelnikom Semirom Efendićem. Tom prilikom razgova...
Nevidljivi federalni ministar zdravstva: Vjekoslav... Znate li ko je Vjekoslav Mandić? To je Federalni ministar zdravstva kojeg u 4 godine mandata gotovo da nije bilo u javnosti. Uprkos činjenici da je Ur...
Prvi Dodikov susret sa novim ambasadorom SAD: Nels... Novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Eric Nelson predao je akreditivno pismo predsjedavajućem Predsjedništva Bosn...