Izuzetno otežan promet na GP Rača, alternativni prijelazi Pavlovića Most i Šepak

72

Zbog prekida napajanja električnom energijom na Međunarodnom graničnom prijelazu Rača 24. i 25. decembra 2018. promet putničkim i teretnim motornim vozilima  je otežan uslijed čega se evidentiraju višesatna zadržavanja za prelazak državne granice.

Iz Elektro Bijeljina Granična policija BiH obavještena je da su popravke kvara u toku, a o ponovnom uspostavljanju napajanja eletričnom energijom na MGP Rača, a samim tim i nesmetanom odvijanju prometa preko prijelaza Granična policija BiH će građane obavjestiti pravovremeno. Do tada Granična policija BiH apelira na korištenje alternativnih graničnih prijelaza: Pavlovića Most i Šepak za teretna motorna vozila.