Izvještaj EK upozorava na kriminal i korupciju na Balkanu: U BiH usporene reforme

128

Evropska komisija će sutra 17. aprila u Strazburu objaviti Paket proširenja u kojem se procjenjuje stanje u zemljama koje nastoje da se pridruže 28-članom bloku. Radio Slobodna Evropa (RSE) je imao ekskluzivni uvid u ovaj dokument.

Neuralgične tačke u svim zemljama Zapadnog Balkana ostaju one koje su vezane za vladavinu prava. Organizovani kriminal i korupcija ostaju sinonim za svaku zemlju u reginu. EK ponovo, u više navrata, koristi izraz “zarobljene države”.

Javna uprava u zemljama u regionu ostaje slaba, a malo ili nimalo progresa je zabilježeno na polju slobode izražavanja.

Ponovo se naglašava da su bilateralni sporovi i dalje među glavnim preprekama u procesu evrointegracija, a u prethodnom periodu nije postignut ni jedan rezutat u rješavanju otvorenih pitanja među susjedima.

Ovogodišnji šampion će biti Albanija koja će dobiti preporuku za otvaranje pristupnih pregovora. Ista preporuka će biti ponovljena za Makedoniju. Za Crnu Goru se ocjenjuje da je puno toga na papiru, a ništa u praksi. Put Srbije ka Evropskoj uniji (EU) nastavlja da zavisi od pristupa prema normalizaciji odnosa sa Kosovom. Bosna i Hercegovina te Kosovo su zemlje koje su u prethodnoj godini obilježile usporavanje u reformskom procesu.

Stanje u regionu iz ugla EK

U nacrtu Paketa o proširenju EK se ocenjuje da je korupcija na Zapadnom Balkanu rasprostranjena. Prema mišljenu stručnjaka iz Brisela, zemlje “moraju da beskompromisno iskorene i eliminišu bilo koji elemenat zarobljene države”.

U nacrtu u koji RSE ima uvid, navodi se da je od suštinskog značaja postojanje jakih i nezavisnih institucija kako bi se spriječila ili izborila korupcija na najvišem nivou te kako bi se sprovele efikasnije istrage i krivična gonjenja.

“Specijalizovana tijela su uspostavljena u svim zemljama, međutim, slučajevi neobjašnjivog bogatstva među politički izloženim osobama se rijetko istražuju. Ograničeni napredak pokazuje nedostatak iskrene političke volje u kombinaciji sa ograničenim administrativnim kapacitetima”, stoji u nacrtu Paketa proširenja Evropske komisije.

Ova institucija smatra da je uporište organizovanog kriminala i dalje veoma jako u zemljama proširenja. U dokumentu se navodi da moćne grupe operišu na Zapadnom Balkanu i Turskoj te da tzv. balkanska ruta ostaje važna ulazna ruta za trgovinu nedozvoljenim robama, naročito droga i oružja, kao i ljudi na putu ka EU.

Stoga, briselske institucije traže da se hitno uspostave konkretni i održivi dokazi u borbi protiv korupcije, pranja novca i organizovanog kriminala.

Bosna i Hercegovina – usporene reforme

Prema navodima EK, ova zemlja je bila veoma spora u protekloj godini u postizanju rezultata u prioritetima koji proizilaze iz reformskog procesa. U izvještaju o BiH se navodi da zemlja mora da ubrza reforme koje su orijentisane ka EU kako bi se riješili i duboko ukorenjeni strukturalni problemi koji su bili prepreka za napredak zemlje.

Od Bosne i Hercegovine se traži da se pozabavi prioritetima koji se tiču socioekonosmkih reformi, jačanju vladavine prava i javne uprave u skladu sa evropskim standardima, kao i poboljšanju saradnje na svim nivoima.

Mehanizam koordinacije o pitanjima koja su vezana za EU su bili efikasni u izradi određenog broja odgovora koji su neophodni za izradu mišljenja EK o aplikaciji BiH za punopravno članstvo u EU, stoji u dokumentu.

“Adektavno funkcionisanje ovog mehanizma će ostati ključno kako bi zemlja bila u stanju da se suoči sa rastućim izazovima u procesu evrointegracija”, poručuje se u izveštaju o BiH.

Od Bosne i Hercegovine se također traži da hitno usvoji Izborni zakon te da se pozabavi odlukama Ustavnog suda.