Jerlagić: Da li BiH (p)ostaje objekat, a ne subjekat sukcesije – ”ostavinske rasprave” imovine bivše SFRJ?

32

Republika Srbija je za 13.09.2018. godine zakazala prvu raspravu na nivou radnih grupa u vezi sa Aneksom A sukcesione imovine bivše SFRJ.

Aneks A ili vojna imovina bivše SFRJ je najteži po vrijednosti paket imovine bivše SFRJ i procjenjuje se na preko 70 milijardi dolara vrijednosti.

“Kako do ove prve rasprave dolazi u sumrak aktuelne vlasti, veliko je pitanje ko će i na kakav način zastupati Bosnu i Hercegovinu u ovim radnim grupama. Podsjećamo da su u svim do sadašnjim mandatima na poziciji ministra financija, pod čijom ingerencijom je i trezor, odnosno briga o sukcesionoj masi imovine bivše SFRJ, bili kadrovi SNSD-a ili HDZ-a BiH”, naveo je u saopštenu predsjednik SBiH Amer Jerlagić.

“Upozoravamo da su nam se slične stvari dešavale i sa Aneksom G, pa danas govorimo kako BiH ostaje bez 10 milijardi EUR vrijedne imovine u Hrvatskoj, a vlast sliježe ramenima kako nisu mogli učiniti ništa više od onoga što su učinili. Stoga, upozaravamo na krajnje ozbiljan i domoljuban pristup svih onih koji budu predstavljali Bosnu i Hercegovinu u ovim pregovorima, kao i činjenicu potrebe da Bosna i Hercegovina bude aktivni subjekat, a ne objekat svih rasprava o sukcesionoj masi bivše SFRJ”, zaključuje Jerlagić.