Kadrovske odluke i rješenja Vlade FBiH

193

Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje Silvije Brčić vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za njeno ponovno imenovanje za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog javnog poduzeća uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju.

Danas su donesene i odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, te utvrđen tekst konkursa.

Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti Zijada Krnjića direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zaključno sa 26.1.2018. godine, zbog isteka mandata i ponovno ga privremeno imenovala na ovu dužnost, na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, a mandat počinje teći od 27.1.2018. godine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata potrebnih za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević i federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović imenovani su za predstavnike Federalne vlade u Međuministarskom vijeću. Zakonom o utemeljenju Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine propisano je da ovo vijeće čine ministar finansija i trezora BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te po dva predstavnika vlada entiteta iz mjerodavnih ministarstava. Međuministarsko vijeće ima obavezu da razmatra polugodišnje informacije o radu koje podnose direktor i zamjenici direktora Izvozno-kreditne agencije BiH i donosi smjernice koje su obavezujuće za njen rad.

Doneseno je Rješenje o imenovanju Radne grupe za odgovor na računarske incidente (CERT-Computer Emergency Response Team) za institucije Federacije BiH u sastavu Edina Vuk (predsjednica), Ervin Hodžić, Saša Petrović, Kenan Osmanagić, Mensura Hasifić i Alan Ćatić (članovi). Institucije FBiH u smislu ovog rješenja su federalni organi uprave, federalne upravne organizacije i stručne službe Vlade FBiH.

Zadaci ove radne grupe su, između ostalog, aktivnosti koje se odnose na koordinaciju prevencije i zaštite od sigurnosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima u institucijama FBiH, prikupljanje i razmjenjivanje informacija o rizicima za sigurnost ovih sistema, kao i događajima koji ugrožavaju njihovu sigurnost.

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Amira Halilčevića (RMU „Banovići“ d.d. Banovići), Fahrudina Smailagića (UNIS „GINEX“ d.d. Goražde), Stipu Buljana („UNIS-Group“ d.o.o. Ilidža) i Irmu Memić (BH Telecom d.d. Sarajevo).

(Index.ba)

Vezani članci

POZOVITE 17006 Taši nedostaje još 24.000 KM da ... Za malu Tamaru do ovog momenta prikupili smo oko 30.000 KM, a potrebno je oko 54.000 KM. Broj 17006 aktivan je za malu Tašu do kraja mjeseca pa ćemo z...
Efendić i Imamović o jačanju uloge lokalne samoupr... Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović danas je posjetio Općinu Novi Grad Sarajevo, gdje se sastao sa načelnikom Semirom Efendićem. Tom prilikom razgova...
Nevidljivi federalni ministar zdravstva: Vjekoslav... Znate li ko je Vjekoslav Mandić? To je Federalni ministar zdravstva kojeg u 4 godine mandata gotovo da nije bilo u javnosti. Uprkos činjenici da je Ur...
Prvi Dodikov susret sa novim ambasadorom SAD: Nels... Novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Eric Nelson predao je akreditivno pismo predsjedavajućem Predsjedništva Bosn...