Kantonalno tužilaštvo formiralo predmet: Zbog sina i kćerke Konakovićeva “nestranačka” ministrica Zineta Bogunić u sukobu interesa

748

Zineta Bogunić, novopečena ministrica obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, pod lupom je brojnih istražnih organa.

Konkretno, ministrica je nakon izbora na ovu poziciju optužena za nepotizam. Kantonalno tužilaštvo, CIK BiH, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i ombudsmen za ljudska prava istražuju prijavu koja je podnesena protiv ministrice, a u kojoj su iznesene sumnje na sukob interesa.

U prijavi se navodi da Azra Bogunić, kćerka ministrice, radi u prosvjeti te da sukob interesa postoji s obzirom na to da je Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju KS u članu 111. stav 3., propisano da „nadzor nad zakonitošću rada vrši Ministarstvo“.

Tako, u slučajevima upravnog rješavanja u navedenim obrazovnim institucijama drugostepeni organ uvijek je Ministarstvo. Iz Kantonalnog tužilaštva potvrđeno je za „Avaz“ da su formirali predmet, a u krivičnoj prijavi koja je 12. februara dostavljena na adresu Tužilaštva, osim iznesenih sumnji na sukob interesa, ukazuje se na sporno zapošljavanje Azre Bogunić na poziciju nastavnice biologije u OŠ „Hamdija Kreševljaković“.

Kako se tvrdi, kćerka ministrice ovaj posao nije dobila kao najbolji kandidat. Između nekoliko kandidata, koji su konkurirali kao profesori biologije izabrana je Bogunić.

U njenom „uhljebljenju“ trgovalo se radnim mjestima. Tadašnja direktorica Amina Deljković, koja je dugogodišnja prijateljica s ministricom Bogunić, novog radnika mogla je primiti pod uvjetom da iz ove škole u OŠ „Čengić-Vila“, bude zaposlena Amila Geko na mjesto profesorice razredne nastave.

Ministrica Bogunić bila je tada direktorica OŠ „Čengić-Vila“ i prihvatila je takav prijedlog, te je kompenzacija urađena.

Ovim transferom stvoreno je mjesto za Azru Bogunić. Nakon što je primljena , naknadno je , ali u određenom vremenu , morala položiti pedagošku grupu predmeta i stručni ispit, čime je stekla uvjete da predaje biologiju.

O spornom prijemu postoji i zapisnik sa sjednice Komisije koji nam iz škole, iako su potvrdili da postoji, nisu dali.

„Azra Bogunić je u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Sarajevo, zaposlena na radno mjesto nastavnika biologije po javnom konkursu, a sve u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju KS. Na izbor kandidata nije bilo žalbi.

Više informacija ne možemo pružiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka“, navodi se u odgovoru koji smo dobili iz škole.

Ipak, o ovakvim okolnostima, saznajemo , aktuelno rukovodstvo škole davalo je iskaz u Tužilaštvu. Saudin Sivro, predsjednik Samostalnog sindikata osnvonog odgoja i obrazovanja KS, ukazao je da u obrazovanju „ima dosta sukoba interesa“.

Stava je da se u predmetu „Bogunić“ može govoriti o sukobu interesa.

-Jer, ako bi ministrica došla u situaciju da odlučuje o predmetu kćerke ili škole u kojoj radi, a tu Ministarstvo vrši nadzor, moralo bi se uraditi izuzeće ministrice, što u svijetu nikad i nigdje nije urađeno. No, vraćam se na to da sukob interesa nije jasno definirao te stvari, stoga nam je Pravilnik veoma bitan, kaže Sivro.

Tvrdi i da Sindikat na čijem je čelu traži ostavku ministrice.

-Zineta Bogunić treba da ode, jer je za sve što je loše okrivila Sindikat, koji je aktivan na svim poljima, i svog prethodnika ministra Elvira Kazazovića. Imamo pritužbe i da vrši mobing na radnike u Ministartvu, ali i u školama, kaže Sivro.

Navodno i sin ministrice Faruk Bogunić radi u prosvjeti! Uposlen je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Odredbama Zakona o visokom obrazovanju KS jasno je definirano da Ministarstvo vrši nadzor nad radom visokoškolskih ustanova, a što je definirano u članovima 169. i 169 stav 1.