Kazne za stranke koje do sredine oktobra ne uklone plakate sa javnih površina

9

Protiv stranaka koje do sredine ovog mjeseca ne uklone placate sa javnih površina bit će pokrenut inspekcijski nadzor. To je rok do kojeg stranke moraju očistiti sve javne površine, a koje su im dale sarajevske općine, prenosi Hazat.

Od početka izborne kampanje u Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo primljeno i obrađeno 45 zapisnika i službenih zabilješki s fotografijama, kojima su komunalni redari KJKP “Rad” evidentirali prekršaj nepropisnog oglašavanja na 320 lokaliteta na području Kantona Sarajevo.

Kazne za nepropisno plakatiranje propisane su Zakonom o komunalnoj čistoći KS, a kreću se od 1.000 do 6.000 KM za pravne subjekte, odnosno od 500 do 2.000 KM za odgovornu osobu u pravnom subjektu.