Kazne za stranke koje do sredine oktobra ne uklone plakate sa javnih površina

28

Protiv stranaka koje do sredine ovog mjeseca ne uklone placate sa javnih površina bit će pokrenut inspekcijski nadzor. To je rok do kojeg stranke moraju očistiti sve javne površine, a koje su im dale sarajevske općine, prenosi Hazat.

Od početka izborne kampanje u Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo primljeno i obrađeno 45 zapisnika i službenih zabilješki s fotografijama, kojima su komunalni redari KJKP “Rad” evidentirali prekršaj nepropisnog oglašavanja na 320 lokaliteta na području Kantona Sarajevo.

Kazne za nepropisno plakatiranje propisane su Zakonom o komunalnoj čistoći KS, a kreću se od 1.000 do 6.000 KM za pravne subjekte, odnosno od 500 do 2.000 KM za odgovornu osobu u pravnom subjektu.