KCUS  Čekanje na rezultate analiza hormonalnog statusa svedeno na dva dana

154

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, primjenom pravilne strategije u nabavkama, nakon dužeg vremenskog perioda  raspolaže svim potrebnim reagencijama za biohemijske i imunološke, te analize iz oblasti nuklearne medicine.

Fuzioniranje Kliničke biohemija i Imunologije u jednu Organizacionu jedinicu rezultiralo je efikasnijim radom, te znatnim poboljšanjem kvalitete zdravstvenih  usluga.

Šefica OJ Klinička biohemija sa imunologijom, prim.dr. Suzana Tihić –Kapidžić ističe da je pravilna organizacija rada dovela do efikasnije usluge pacijentima na tercijarnom nivou.

„U KCUS se rade sve analize tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Pravilnim usmjeravanjem pacijenata  poboljšana je i ubrzana usluga. Nalazi hormonalnih statusa sada se čekaju dva, dok se ranije čekalo  više od 15 dana. Vađenje krvi, uz kompletnu obradu dokumentacije, traje u prosjeku 15 minuta. Po dolasku u laboratorij pacijenti predaju knjižicu i uputnicu sestri koja ih dočekuje na ulaznim vratima. Obrada dokumentacije traje pet do sedam minuta, jer je povećan broj uposlenika na SAP-u. Odnedavno u samom laboratoriju imamo blagajnika koji vrši direktnu obradu dokumentacije pacijentima, koji su po određenim osnovama oslobođeni plaćanja participacije. Izdavanje nalaza radi se isti dan, a u hitnim slučajevima u okviru sat vremena“ – izjavila je prim.dr.Tihić – Kapidžić.

Glavna sestra OJ Klinička hemija i biohemija sa imunologijom KCUS, Fadila Miljanović, dipl.ing.MLD, kaže da je u posljednje dvije godine u ovoj Organizacionoj jedinici urađeno više nego u proteklih 15 godina.

„Fuzijom dvije jedinice centralizirana je  oprema i usluge, a sve analize radimo zajedno s kolegama inžinjerima i tehničarima s Imunologije. Pacijenti su vidno zadovoljni, a nama uposlenicima mnogo je lakše raditi u uređenom sistemu, gdje svi znamo svoje obaveze i imamo jasne zadatke. Posebno  me raduje što se provodi kontinuirana edukacija uposlenika,gdje se svima pruža prilika pratiti savremene medicinske trendove i tehnike, te po završetku edukacije odmah primijeniti znanja“ – navela je Miljanović.

Generalna direktorica KCUS, prof.dr.Sebija Izetbegović ističe da je reorganizacija klinika izvršena u skladu sa postojećom strategijom razvoja i unaprijeđenja rada KCUS.

Dobrom strategijom i dugoročnim planom rada, u kojima smo detaljno isplanirali ciljeve i zadali prioritete, vodimo ka pozicioniranju KCUS u sami vrh zdravstvenih centara u regionu. Pravilna organizacija rezultira finansijskim uštedama, što daje mogućnost priširenja spektra usluga koje pružamo. Planiramo uvesti nove analize, koje se nikada ranije nisu radile u OJ Klinička hemija i biohemija sa imunologijom KCUS. Fuzioniranjem klinika vidno smo unaprijedili kvalitetu zdravstvenih usluga i pojednostaviti put pacijenta. Uslovi za reorganizaciju rada sa postojećim kadrovima, postojali su i ranije. Trebalo je samo pravilno posložiti obaveze i prioritete. Bolesnici više ne moraju tri puta, na tri različita mjesta, vaditi krv. Nema više bespotrebnog hodanja i dugih redova na blagajnama KCUS“ – navela je  prof.dr.Izetbegović.