KCUS postaje referalni centar CMSE za jugoistočnu Evropu

36
Menadžment KCUS-a na čelu sa prof. dr. Sebijom Izetbegović, generalnom direktoricom i predstavnici kompanije Canon Medical Systems Europe( CMSE), jučer su održali zajednički sastanak.

Predstavnici Canon Medical Systems izrazili su zadovoljstvo trenutnom saradnjom. U cilju dodatnog razvoja poslovnog ambijenta predložili su da proglase KCUS referentnim CMSE centrom za jugoistočnu Europu.

Canon Medical Systems je vodeći proizvođač krupne medicinske opreme, izuzetne sofisticiranosti. Ova kompanija je jedna od svjetskih lidera u proizvodnji medicinske opreme u oblastima radiologije, interventne onkologije i ultrazvučne dijagnostike, koju KCUS sada posjeduje i na kojoj postiže izvrsne rezultate rada u smislu dijagnostike i terapije.

Tokom razgovora predstavnici CMSE naveli su da je KCUS sada na nivou kad je prepoznat kao ustanova koja kadrovski i tehnološki ne zaostaje za najboljim medicinskim centrima u Evropi.

Šef Klinike za onkologiju KCUS, prof.dr.Semir Bešlija ističe da zahvaljujući trudu ljekara i medicinskog osoblja, novoj opremi i kontinuiranom programu edukacija, KCUS potvrđuje svoju vodeću regionalnu ulogu u praktičnom, istraživačkom i edukativnom pristupu u tretmanu malignih oboljenja.

– Naš uspijeh ne bi bio moguć bez apsolutne podrške menadžmenta KCUS koji je prepoznao neophodnost kupovine najsavremenijih aparata koji posjeduju mogućnosti primjene najnovijih tehnika u ciljanom liječenju onkoloških pacijenata. Podrška menadžmenta nije izostala ni u pogledu kontinuiranih edukacija naših uposlenika i daljem napretku u skrbi za pacijente sa malignim bolestima, kroz razvoj novih projekata i nabavku novih aparata i opreme. Nabavka novih aparata predstavlja veliki napredak za budućnost radioterapije čime KCUS postaje dominantna i respektabilana ustanova za sprovođenje svih savremenih radioterapijskih tehnika i tretmana. Sa ovakvom opremom više nema potrebe za izmještanje pacijenata u smislu liječenja radioterapijom – ističe prof.dr. Bešlija.

Kako kaže prof. dr. Bešlija, Klinika za onkologiju KCUS od septembra 2019.godine je referentni Centar za edukaciju mladih onkologa iz regije.

Generalna direktorica KCUS-a, prof.dr.Sebija Izetbegović ističe da nije iznenađena prijedlogom da KCUS postane referentni CMSE centar za jugoistočnu Evropu, jer uzimajući u obzir dosadašnji kontinuirani rast kvaliteta usluga, tehnološkog razvoja i ugleda KCUS, to je bilo i za očekivati.

– Ponosna sam na naše ljekare i medicinsko osoblje koji rade savjesno i odgovorno s ciljem pružanja što kvalitetnijih usluga bolesnicima. Rezultati takvog rada vide se svakodnevno, počevši od brojnih pohvala bolesnika, do velikih svjetskih priznanja. Savremena medicina zahtjeva stalno napredovanje , što strateškim planom razvoja i unaprjeđenja rada nastojimo zadovoljiti. Nabavkom nove opreme, odgovornim radom, te pravilnim programom edukacija pozicionirali smo KCUS u sami vrh vodećih zdravstvenih centara u regiji. KCUS jeste referentna ustanova i možemo biti centar odličnosti u svim tehnikama dijagnostike, a i terapije malignih bolesti. Naravno, bićemo i bolji. U periodu koji je pred nama, nastavit ćemo ciljane edukacije osoblja praćene nabavkama najsavremenijih aparata – navela je prof.dr.Izetbegović, saopćio je KCUS

(Vijesti)