Komšić: Ko će Lavrova podsjetiti da postoji jednoglasna odluka o ulasku BiH u NATO

73

Najavljenu pa odgođenu, pa ponovo najavljenu i potvrđenu posjetu ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova komenarisao je kandidat za člana Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Komšić ističe da je to zvanično posjeta Bosni i Hercegovini, a praktično posjeta Miloradu Dodiku kojeg, tom prilikom, “treba” predstaviti kao osobu koja ima podršku Rusije.

– Ta posjeta poruka je upućena na dvije adrese, biračkom tijelu u RS-u i međunarodnoj zajednici, prevashodno Amerikancima i EU – dodaje Komšić.

– Kada je to već tako i kada je sasvim izvjesno da će doći do te posjete, te da će poruka biti isporučena, shvaćena i prihvaćena kako u BiH tako i van BiH, onda bi trebalo i bilo bi svrsishodno podsjetiti ministra Lavrova šta je rekao i kakvu je poruku uputio Predsjedništvu BiH, u čijem sazivu sam bio, od prije nekoliko godina, prilikom jedne od njegovih posjeta – smatra Komšić.

On navodi da je tadašnja poruka ministra Lavrova upućena Predsjedništvu BiH bila da je Rusija načelno protiv proširenja NATO saveza, ali, ako je NATO naš izbor, nas u BiH, Rusija će poštovati takvu odluku institucija naše zemlje.

– A odluka institucija ove zemlje, jednoglasna odluka Predsjedništva BiH koja nikada nije opozvana, povučena ili promijenjena, da BiH želi biti članica NATO saveza, i danas postoji – podsjetio je Komšić.

Komšić navodi da bi Lavrova trebalo upitati da li Rusija i danas stoji na tim pozicijama ili je došlo do značajne promjene takvog stava.

– Nažalost, znajući kako danas stoje stvari i kakvi su odnosi u Predsjedništvu BiH, čisto sumnjam da će bilo ko postaviti takvo pitanje, a i podsjetiti minstra Lavrova kakav je stav tada iznio, ili mu možda pokazati zapisnik s tog sastanka. Naravno, veliki su veliki, oni mogu svašta mijenjati, pa i stavove u skladu sa svojim interesima. Njih ti stavovi obavezuju samo dok ne promijene pravac svoje politike. Zapravo, bar je to naše bosanskohercegovačko iskustvo, njih te riječi, ti stavovi ne obavezuju nikada i nikako i ni u kom slučaju. Međutim, od gotovo iste važnosti kao što je tada izneseni stav ministra Lavrova, jeste bilo važno što je tadašnje Predsjedništvo BiH, kao jedini organ Ustavom BiH ovlašten i nadležan, donijelo odluku potpunim konsenzusom, 3:0, da BiH ide u NATO – naglasio je Komšić.

Komšić ističe da smo kao država došli u situaciju da tek samo jedan član Predsjedništva, danas, može podsjetiti Lavrova na raniji stav.

– Kako smo došli u situaciju da danas o pitanjim koja imaju egistencijalni značaj za BiH, od 3:0 u korist interesa zemlje, dođemo do 2:1 protiv interesa BiH, i kako smo došli u situaciju da samo od jednog člana Predsjedništva BiH možda možemo očekivati da upita Lavrova šta je sa zvaničnim stavom Rusije koji je on tada iznio Predsjedništvu BiH, posebnaje priča i problem. To je problem, to je priča, koja svoj rasplet treba dobiti na ovogodišnjim izborima – zaključio je Komšić.