Konaković proziva Zolja i pita šta je uradio za 100 dana, odgovor je jednostavan, isto što i on za tri godine

152

Ovih dana napunilo se 100 dana otkako je mandat premijera Kantona Sarajevo preuzeo Adem Zolj, a iz stranke Narod i pravda, na čijem čelu se nalazi smijenjeni premijer Elmedin Konaković, pitaju zbog čega su zaustavljeni svi procesi u Kantonu.

Između ostalog, dotakao se Konaković i KJKP GRAS, u kojem se, kako kaže, situacija samo pogoršava.

“Smijenjen je direktor GRAS-a. Ipak, situacija u ovom preduzeću se opet samo pogoršava, na štetu građana i budžeta Kantona Sarajevo. Šta više, na čelo ovog preduzeća ste opet imenovali čovjeka koji je već jednom smijenjen iz GRAS zbog lošeg rada. Zašto ste izabrali čovjeka koji je već jednom ojadio ovu firmu?”, upitao se Konaković.

Šta su uradili Konakovićevi kadrovi

No, prije što je krenuo sa prozivanjem, Konaković se trebao zapitati šta su to njegovi kadrovi uradili kada je GRAS u pitanju.

U junu prošle godine odlukom Vlade Kantona Sarajevo Haris Gušić imenovan je za privremenog upravitelja KJKP GRAS. Njegov posao trebao je biti sanacija stanja u preduzeću.

Tadašnji premijer tih je dana govorio kako je situacija u ovom preduzeću jako teška te da će radikalnim mjerama pokušati spasiti gašenje GRAS-a, te da će u slučaju neuspjeha godinu kasnije GRAS otići u stečaj.

“Sa ovom prinudnom upravom krećemo u zadnji pokušaj spašavanja GRAS-a prije nego li se, eventualno krene u stečaj. Ne bježimo od takve mogućnosti, ali ćemo prije toga svakako iscrpiti sve mogućnosti drugačijeg rješavanja ovog stanja. U protekle dvije godine smo značajno uspjeli smanjiti njihov mjesečni gubitak, ali nažalost, to nije dovoljno. Pljenidbe, potraživanja, sudske presude su brže od dinamike Vlade. Pokušat ćemo radikalnim potezima dovesti taj mjesečni gubitak na nulu, pa se možda onda opredijeliti za neko kreditno zaduženje. Ako do kraja godine to ne uspijemo, izvjesno je govoriti o stečaju”, govorio je Konaković, koji je tada hvalio Gušića kao vrhunskog menadžera.

Ovim je GRAS-u dat rok od devet mjeseci, nakon kojeg Vlada donosi konačnu odluku o stečaju. Predloženi sanacioni program obuhvatao je 45 mjera koje su trebale rezultirati boljim javnim gradskim prevozom u Kantonu Sarajevo i boljom uslugom ovog preduzeća u obavljanju ove djelatnosti.

U aprilu ove godine Gušić je smijenjen sa pozicije privremenog upravitelja. Zastupnici Skupštine KS-a na sjednici koja je održana 10. aprila nisu usvojili Izvještaj o poslovanju KJKP GRAS za 2016. godinu, jer građanima, kako je istaknuto, nije omogućen adekvatan prijevoz.

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo istakao je da je gubitak GRAS-a te godine iznosio 27.500.000 KM, da je broj uposlenih smanjen za 70, te da su uočeni samo manji pozitivni pomaci.

S obzirom na to da su ukinute privremene mjere rada upravljačkih tijela i doneseno rješenje o razrješenju dužnosti privremenog upravitelja te da se pokrene imenovanje upravljačkih tijela GRAS-a, Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave, čiji rad je suspendovan prije devet mjeseci upravo uvođenjem prinudnog upravnika, donesena je odluka o novim imenovanjima upravljačkih struktura preduzeća.

Realizovane mjere upravitelja

Kako je u aprilu pisao Istinomjer, realizovane mjere koje su bile obaveza upravitelja su:

 1. Preuzmanje nadležnosti upravljačkih struktura (Skupštine KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo i uprava KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo), uz nadzor Ministarstva saobraćaja i saglasnost Vlade KS.
 2. Poduzete su aktivnosti na smanjenju broja zaposlenih, penzionisanje.
 3. Poduzete su mjere na smanjivanju starosne dobi uposlenih u preduzeću, u slučaju primanja novih radnika.
 4. Urađene su kadrovske analize i isplanirana zbrinjavanja prekobrojnih uposlenih za čije zbrinjavanje će biti planirana sredstva u budžetu
 5. Vrši se detaljna kontrola o dolascima i dolascima zaposlenika/ca na posao
 6. Utvrđen je cjenovnik za komercijalne linije.
 7. Izrađen je dinamički plan izmirivanja finansijskih obaveza prema GRAS-ovim dobavljačima.
 8. Preispitani su svi zaključeni ugovori, posebno oni o reklamiranju na vozilima KJKP “GRAS”-a.
 9. Uvedena je puna kontrolu (zaštitara i policije) na ulazima u vozila na polaznim stajalištima za autobuski i minibuski saobraćaj.

Ispunjene mjere, iz nadležnosti Vlade KS uglavnom se odnose na budžetska izdvajanja za GRAS, a realizovano je sljedeće:

 1. Planiran su sredstva u iznosu od 20 miliona KM za investiciona ulaganja u KJKP GRAS.
 2. U budžetu KS planirano je 6 miliona KM za program zbrinjavanje radnika i participaciju sa JU Služba za zapošljavanje KS za penzionisanje uposlenika GRAS-a.
 3. Vlada KS planirala je da iz budžeta KS obezbijedi dodatna sredstva u iznosu od 7 miliona KM radi prevazilaženja pitanja isplata bruto plata – sredstva planirana kao pokriće gubitka.
 4. Donesena je Uredba o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz uposlenicima/cama u javnm institucijama.
 5. Vlada KS ispunila je i svoju obavezu da imenuje privremenog upravitelja KJKP Gras d.o.o. Sarajevo na period od najmanje godinu dana.

Shodno pokazateljima za period juli – decembar 2017. godine i januar – april 2018. godine, od 45 mjera ukupno je realizovano 16, od kojih je 9 realizovao privremeni upravitelj. Djelimično realizovano je 6, nerealizovanih 12, a za 9 mjera je navedeno da je realizacija u toku.

U martu ove godine sa pozicije premijera KS-a smijenjen je i Konaković, koji je prethodno napustio sve funkcije u Stranci demokratske akcije. Ubrzo je osnovao novu stranku Narod i pravda, a danas je prozvao novog premijera Adema Zolja da odgovori šta je uradio za 100 dana mandata.

Građani glavnog grada Bosne i Hercegovine već godinama se suočavaju sa brojnim ozbiljnim problemima, od kojih su gotovo svi u nadležnosti kantonalnih vlasti – od neredovnog vodosnabdijevanja, alarmantne zagađenosti zraka u zimskim mjesecima, zastarjelog, skupog i neredovnog gradskog prijevoza, do nagomilanih problema i dugova u javnim preduzećima, pasa lutalica na ulicama…

Po dolasku na vlast, Konaković je odmah najavio kako će krenuti u rješavanje ovih gorućih problema. Nakon tri godine mandata “njegove” Vlade, Sarajlije su i dalje imale iste probleme.

Dakle, odgovor je jednostavan. Adem Zolj je na mjestu premijera za 100 dana uradio isto što i Konaković za tri godine.

(Index.ba)