KS: Usaglašen tekst prijedloga kolektivnog ugovora za državne službenike

167

Pregovarački timovi Vlade Kantona Sarajevo (KS) i Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika na današnjem sastanku u zgradi Vlade KS zvanično su usaglasili tekst prijedloga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenika organa državne službe KS.

Prijedlog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenika organa državne službe KS naći će se na dnevnom redu prve sljedeće sjednice Vlade KS, na kojoj bi Kantonalna vlada trebala dati saglasnost i ovlastiti premijera KS Adema Zolja za njegovo potpisivanje.

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu ističe historijsku važnost Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike organa državne službe Kantona Sarajevo, jer će ova oblast po prvi put u Kantonu Sarajevo biti regulisana na pravi način i u interesu svih državnih službenika i namještenika.