Ministar odbrane Republike Srbije poručuje: Srbi će se ponovo ujediniti

73

Aleksandar Vulin, aktuelni ministar odbrane Srbije je u intervjuu za magazin Pečat otkrio veoma opasne planove velikosrpske politike. On otvoreno i bez imalo uvijanja kaže “Zadatak moje generacije političara je da nastavi borbu za ujedinjenje svih Srba u jedinstvenu državnu i političku zajednicu“.

U nastavku intervjua Vulin pojašnjava kako će se to svesrpsko jedinstvo desiti.

„Niška deklaracija“ moje generacije zato treba da bude formulisana u dvije tačke. Nakon strašnih žrtava u dva svjetska rata, podnijetih za ideale slobode i pravde, nakon ponovljenog genocida i etničkog čišćenja Srba svuda gdje nisu imali svoju državu, Srbi imaju prirodno pravo da za sebe traže ono što su uvijek davali drugima. Pravo da se ujedine i da žive zajedno. I druga tačka, ujedinjenje će biti ostvareno mirnim putem uz dogovor i poštovanje svih naroda sa kojima smo živjeli“.

Na pitanje novinara “Da li ujedinjenje može da se izvede mirnim putem”, Vulin odgovara:
“Nekada može, nekada ne može“.

Vulin kaže da su izbori u Crnoj Gori dokaz da je proces ujedinjenja Srba nezaustavljiv.

“Ujedinjenje Srba je proces, a posljednji dokaz procesa koji se ne da zaustaviti jesu rezultati izbora u Crnoj Gori“.

Posebno je zanimljivo Vulinova informacija šta će Srbi iz manjeg bh. entiteta, ali i iz četiri općine Federacije BiH uraditi na planu ujedinjenja sa Srbijom.

“Zar neko sumnja da Srbi u Republici Srpskoj, pa i u četiri opštine u kojima su Srbi u većini a ostali su na prostoru BiH federacije, ne žele da ispitaju i dožive svaki oblik veze sa Srbijom pa i ujedinjenje, i zar neko sumnja da to ne bi prihvatili i pozdravili Srbi sa obje drinske obale“.

Na kraju ovako Vulin opisuje šta je potrebno da se desi srpsko jedinstvo.

“Srbi moraju najprije da postanu jedinstven politički narod. Kada se uspostavi političko jedinstvo onda je sve drugo samo strpljivo čekanje da dešavanje preraste u proces.
Prvi preduslov političkog, a iz njega i svakog drugog ujedinjenja, jeste postojanje moćne masovne političke organizacije koja će okupiti sve Srbe“.