Ministarstvo odbrane BiH: Nema NATO vježbe, a ni bojeve niti municije sa osiromašenim uranijom

235

Oružane snage BiH vrše kratkoročno i dugoročno planiranje obuke i vježbi u i van BiH, a kroz čiju realizaciju pripadnici OS BiH stiču neophodno znanje, vještinu i praksu koja im omogućava efikasno obavljanje zadataka koji su definisani u Zakonu o odbrani BiH, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane BiH.

Imajući u vidu da je za sticanje sposobnosti potrebna obuka, onda je jasno da Oružane snage BiH moraju realizovati različite vidove obuke i vježbi. OS BiH, kao niti jedna druga vojska u regionu, ali i šire, nema mogućnost da samostalno gradi svaku neophodnu sposobnost te se tako nastoji iskoristiti pomoć drugih zemalja i različiti vidovi saradnje kroz koje se nastojе izgraditi neophodne sposobnosti.

Jedna od takvih potreba je izgradnja sposobnosti pod nazivom PREDNJI ZRAČNI KONTROLORI (FORWARD AIR CONTROLLERS) definisanja potrebnih elemenata za slanje zahtjeva za blisku zračnu podršku i kontrolu iste od strane deklarisanih jedinica OS BiH.

S obzirom da OS BiH imaju dugoročnu saradnju sa Nacionalnom gardom Maryland (NGM SAD), došlo se na ideju da se kroz Program Vojska – Vojsci (Program saradnje koji su razvile SAD u proteklih 20 godina sa 79 partner država) pokuša izgraditi sposobnost jedinica OS BiH koje moraju ispuniti tražene uslove i sposobnosti po pitanju bliske zračne podrške. Osim toga, dostizanjem ove sposobnosti, pripadnici OS BiH ne bi se više oslanjali samo na pomoć drugih zemalja, već i na sopstvene snage i sopstvenu sposobnost, kako u misijama podrške miru širom svijeta tako i kod ocjenjivanja deklarisanih jedinica OS BiH po Konceptu operativnih sposobnosti.

Eventualna vježba Integracije kopnenih i zračnih elemenata OS BiH i zračnih elemenata OS SAD bi se realizovala nakon odobrenja Predsjedništva BiH tokom 2019. godine.

Cijenimo da je bitno naglasiti da su od samog početka razgovora oko realizacije ove vježbe, OS BiH i OS SAD imale jedinstven stav da se ni u kom slučaju ne bi koristila bojeva municija kao ni municija koja bi mogla štetiti građanima BiH i njihovoj imovini, a kako je još jednom potvrđeno i zaključcima sa koordinacijskih sastanaka između timova NGM SAD-a i OS BiH, koji su održani proteklih dana u BiH.

Ovom prilikom podsjećamo da se ne radi o NATO vježbi, te da bi eventualno izvođenje vježbe „Integracije kopnenih i zračnih elemenata 2019“ bilo slično vježbama koje su već ranije izvođene u BiH i regiji. Ova aktivnost je samo jedna u nizu uspješno provedenih aktivnosti u oblasti dugogodišnje saradnje između SAD-a i BiH, a koja uključuje partnerstvo Nacionalne garde Maryland i Oružanih snaga BiH od 2003. godine, od kada je realizovano preko 250 događaja iz programa Vojska – Vojsci na kojima je učestvovalo više od 5 270 vojnih i civilnih lica MO i OS BiH.

Pored navedenog, želimo istaći da se bilo koja vježba u kojoj učestvuju pripadnici OS BiH u i van BiH planira profesionalno sa posebnom pažnjom na poštivanju sigurnosnih procedura za pripadnike OS BiH, ali i za građane i okolinu.