Ministarstvo pravde bespotrebno utrošilo više od 70.000KM

38

Ured za reviziju institucija u FBiH je Ministarstvu pravde dalo mišljenje s rezervom iz oblasti usklađenosti sa zakonom i drugim propisima.

Osnovu za ovakvo mišljenje vide u tome što su Naknade za rad članova komisija i naknade po osnovu ugovora o djelu isplaćivane i za redovne poslove.
Po osnovu ugovora o djelu je u 2019. godini isplaćeno 39.429KM za ono što se, prema zakonima, smatra redovnim poslovima Ministarstva, dok je za naknade za rad članova komisija bespotrebno dato 33.703 KM.

Ukupni izdaci za rad komisija u ovom Ministarstvu su iznosili su 365.345 KM (neto), a ova revizorska institucija im spočitava i netransparentnost u izboru članova komisija i neregularnosti prilikom obračunavanja i uplaćivanja propisanog poreza i doprinosa.

U izvještaju stoji da u Ministarstvu nisu obračunavali i uplaćivali poreze i doprinose onako kako to zakoni propisuju.

“Napominjemo da je Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak propisano da naknade zaposlenicima po osnovu angažmana po bilo kom osnovu imaju karakter oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti shodno tome je obaveza poslodavca da obračuna i uplati porez i doprinose u skladu sa zakonima”, stoji u revizorskom izvještaju.

Takođe, preporučuju da se preispita opravdanost uplate naknade članovima radnih tijela i komisija koje se finansiraju iz budžeta, a u koje se imenuju i zaposlenici Ministarstva.

Opravdanost ne postoji ni kod sklapanja ugovora o djelu. U 2019. godini je Ministarstvo pravde na ove ugovore potrošilo 97.725 KM, od čega je 33.703KM prema revizorskom mišljenju bespotrebno utrošeno.

Ministarstvo je ugovore o djelu zaključivalo za poslove koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Značajan dio poslova za koje je Ministarstvo zaključivalo ugovore o djelu spada u regularne poslove Ministarstva.

“Kada govorimo o poslovima za koje se zaključuju ugovori o djelu kao što su izrada elaborata, popis i procjena bilansnih pozicija, izrada pojedinih zakona, propisa i drugi smatraju se redovnim poslovima Ministarstva u toku radnog vremena i bez plaćanja naknada članovima radnih tijela i stvaranja neopravdanih izdataka”, stoji u izvještaju.

Ured za reviziju institucija FBiH nije moglo potvrditi opravdanost utroška sredstava za isplatu naknada po osnovu zaključenih ugovora o djelu u navedenom iznosu.

Pored ovoga, Ministarstvo pravde FBiH je dobilo mišljenje s rezervom i zbog dugogodišnjeg problema – odrađivanja poslova koja su u nadležnosti Kazneno-popravnih domova. U pitanju su poslovi koji se odnose na planiranje, odobravanje i raspodjelu budžetskih sredstava za kazneno-popravne domove koji su posebne federalne ustanove i imaju pravo izrade finansijskih planova.

Sarajevsko tužilaštvo provjerava Federalno ministarstvo pravde zbog nabavke lijekova za zatvore

Objašnjavaju da je uloga Ministarstva da vrši nadzor nad njihovim radom dok je obavljanje ostalih poslova u nadležnosti KPZ. Utvrđuju da nadležna služba Ministarstva nije imala osnova za obavljanje poslova kao što je nabavka lijekova.

Izvor: Klix/Index.ba