Morem plutaju fekalije. Crvena zastava na plaži u Dubrovniku

51

Crvena zastava na plaži u Dubrovniku,zabranjeno kupanje

Nakon što je pumpa javne odvodnje prestala raditi zbog nestanka struje, more na plaži dubrovačkog hotela Libertas Rixos onečišćeno je fekalnim vodama iz sistema odvodnje i ne preporučuje se za kupanje, izjavili su u subotu iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Kvar na pumpi je tokom jutra popravljen, a na plaži je istaknuta crvena zastava upozorenja jer je Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, nakon dojave o iznenadnom onečišćenju mora, analizom uzoraka utvrdio da prelaze granične vrijednosti za mikrobiološke parametre – bakterije, odnosno da ne udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Zavod će nastaviti sa svakodnevnim uzorkovanjem do prestanka onečišćenja.

Po pisanju lokalnih medija, na iznenadno onečišćenje upozorili su građani, koji su javili da je more onečišćeno i smrdi. Građani su i 17. lipnja dojavili o iznenadnom onečišćenju mora na toj plaži, ali je Zavod tada utvrdio da je more izvrsne kakvoće.

Ovo je u posljednjih deset dana druga plaža u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja je zatvorena zbog iznenadnog onečišćenja fekalnim vodama.

Na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj 26.juna je utvrđeno da rezultati analize prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.