Na računu 153 miliona KM: Koliko su od prikupljene putarine dobili FBiH, RS i Brčko Distrikt

67

Uprava za indirektno oporezivanje danas je izvršila raspodjelu prihoda prikupljenih od posebne putarine za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u BiH.

Raspodjela prihoda izvršena je u skladu sa privremenom Odlukom koji je na zadnjoj sjednici usvojio Upravni odbor UIO. Od ukupno raspoloživih sredstava u iznosu od 153.907.171,50 KM, deset posto sredstava (15.390.717,11 KM) ostavljeno je kao rezerva za poravnanje kada UO usvoji konačan akt za raspodjelu pomenutih sredstava.

Ostatak sredstava u ukupnom iznosu od 138.516.453,94 KM raspoređen je na način definisan Odlukom: Federaciji 59 % ( 81.724.707,83 KM), Republici Srpskoj 39% (54.021.417,04 KM), i Brčko distriktu 2% (2.770.329,07 KM).