Načelnik Efendić i ministar Alikadić obišli gradilište bazena na Dobrinji

38

Ugovor o sufinansiranju izgradnje bazena i sportsko – rekreacionog centra Dobrinja za budžetsku 2020. godinu, u iznosu od pola miliona konvertibilnih maraka, potpisali su danas načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i ministar Ministarstva za kulturu i sport Kantona Sarajevo Kenan Alikadić. Nakon toga obišli su i gradilište gdje je u toku izgradnja bazena.

Ovom prilikom načelnik Efendiće istakao je da je Ministarstvo u ovoj godini izdvojilo znatno veći iznos sredstava nego prošle godine, a da je od samog početka realizacije ovog velikog infrastrukturnog projekta, ideja bila da se bazen gradi zajednički, između Kantona i Općine. U prvoj godini je finansiranje bilo jednako, međutim prošle godine je od strane Kantona bio zastoj, odnosno izdvojeno je svega 100.000 KM, a radi se ipak o višemilionskom projektu, vrijednosti većoj od 6 miliona KM.

“Kada je u pitanju ulaganje u ovaj projekat utrošeno je nešto više od 3 miliona KM. Već je potpisan ugovor koji se tiče sredstava koja je Općina osigurala u ovoj godini, oko 800.000 KM i sada smo dobili sredstva od Ministarstva kulture i sporta KS u vrijednosti od pola miliona konvertibilnih maraka, nakon čega će biti potpisan ugovor i za njihovu realizaciju. To će biti značajno, jer je uglavnom sva konstrukcija objekta završena, sada se izvode radovi vezani za instalacije bazena tehnika, pumpe i nabavka svih tih uređaja koji na kraju omogućavaju da bazen fukncioniše po svim propisanim standardima i normativima. Nadam se da ćemo uz ova sredstva od Kantona uspjeti da u narednoj godini, zajedno sa Ministarstvom, obezbijedimo dovoljno sredstava da bazen bude otvoren naredne godine u ljetnoj sezoni“, izjavio je općinski načelnik Semir Efendić.

Prema riječima ministra Alikadića, koncept Ministrastva kojim rukovodi je ulaganje u sportske i kulturne resurse na području Kantona Sarajevo. Ističe da su za projekte poput bazena i slične, ove godine planirana 4,2 miliona iz kreditnih sredstava Razvojne banke.

“Vrlo je pohvalna dinamika radova koji se odvijaju na izgradnji bazena i pratećih sadržaja sportsko-rekreacionog centra Dobrinja. Općina Novi Grad je najmnogoljudnija općina u Federaciji BiH i značajno je da dobije jedan ovakav resurs, koji će se moći koristiti i u ljetnom i u zimskom periodu. Mi kao Ministarstvo kulture i sporta KS smo trebali uložiti značajna finansijska sredstva, međutim ove godine je to 500.000 KM, a značajnija sredstva planirat ćemo u budžetu iduće godine, kako bi se ovaj projekat mogao privesti kraju“, kazao je ministar Alikadić.