Najkrivudavijih rijeka na svijetu nalazi se u BiH (VIDEO)

35

Rijeka Šujica jedna je od najkrivudavijih rijeka na svijetu.

Najkrivudavija rijeka na svijetu protiče Duvanjskim poljem. Bar ju je takvom vidio i opisao veliki bh. putopisac Zuko Džumhur, kada je prolazeći od Travnika ka Jadranskom moru, zastao da se odmori pored rijeke Šujice diveći se njenoj ljepoti. Preko rijeke se u luku pruža Galečki most, za koga se vjeruje da je sagrađen još prije 2.000 godina.

Rijeka Šujica, čiji je vodotok dug četrdesetak kilometara, izuzetno je atraktivna za Fly Fishing.

Iako često ribari dolaze u ove krajeve, njeno vrijeme tek dolazi. Dobra promocija, osiguranje smještajnih kapaciteta i promatranje turizma na regionalnom nivou, ovdje bi uskoro trebalo donijeti preporod.