Naknade za civilne žrtve rata

20

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će moći podići svoje naknade za mjesec maj u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvarilo je 3.570 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu  sredstava u iznosu od 1.150.145,08 KM.