Novi Grad Sarajevo: Asfaltiranje servisne saobraćajnice za privredne subjekte u industrijskim zonama Bačići, Rajlovac i Telalovo Polje

90

Nastavljeno je asfaltiranje servisne saobraćajnice prema poslovnoj zoni donje Telalovo Polje, gdje je u prošloj godini urađena sanacija i asfaltiranje makadamskog puta s desne strane Miljacke pored auto – pijace u dužini od oko 500 metara.

U sklopu tih radova urađen je drenažni sistem, postavljena odbojna ograda i saobraćajna signalizacija. Asfaltiranje novih oko 400 metara ceste uslijedilo je nakon što su završeni radovi na izgradnji primarnog sistema odvodnje oborinskih voda za područje industrijskih zona Bačići i Telalovo Polje, te dijela naselja Briješće.

Asfaltiranje pristupne saobraćajnice nastavak je projekta poboljšanja saobraćajne i komunalne infrastrukture za privredne subjekte u industrijskim zonama Bačići, Rajlovac i Telalovo Polje kojeg Općina Novi Grad Sarajevo implementira u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo.

Asfaltiranjem ove dionice puta obezbijedit će se alternativni pristup industrijsko – poslovnoj zoni Telalovo Polje i omogućiti saobraćajno povezivanje sa industrijskom zonom Rajlovac iz još jednog pravca, od TC Wisa prema Rajlovcu. Time se stvaraju preduslovi za razvoj poslovne zone u Telalovom Polju, a poboljšat će se i uslovi saobraćajne komunikacije za privredne subjekte koji su duži vremenski period koristili makadamski put.