Nova 24h zona: Bankarske usluge Sparkasse Bank od sada stalno dostupne i na Ilidži

68

Sparkasse Bank dd BiH u sklopu poslovnice Ilidža nudi građanima bankarske usluge 24 sata dnevno.

Naša 24h Zona nudi mogućnost podizanja gotovine, pologa pazara, konverzije valuta ili predavanja platnih naloga u zemlji uz automatsku ovjeru. Pristup zoni je moguć u bilo koje doba dana ili noći, a za ulazak je potrebno samo provući karticu. Posebna pogodnost 24h Zone je to da je pristup i korištenje bankarskih usluga omogućen vlasnicima svih kartica, bez obzira na vrstu izdavaoca kartice“, izjavila je Elvira Prnjavorac, direktorica Segmenta upravljanja s prodajom Sparkasse Bank.

24h Zona putem najsavremenijih multifunkcionalnih uređaja omogućava obavljanje brojnih šalterskih usluga bez čekanja u redu i u vrijeme koje korisnicima najviše odgovara.

Pored nove 24h Zone na Ilidži, na adresi Samira Ćatovića Kobre 2,   klijentima je u centru Sarajeva na raspolaganju i 24h Zona u ulici Ferhadija 23.