Oglasio se Medicinski fakultet UNSA: Izbor v.d. dekana prof. dr Semre Čavaljuge je bio potpuno zakonit

101

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta u Sarajevu nadležno da predloži i tajnim glasanjem izabere vršioca dužnosti dekana, saopštio je danas Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Članovi Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su na 4. Hitnoj vanrednoj sjednici, koja je održana u ponedjeljak 24.12.2018. godine, natpolovičnom većinom ukupnog (a ne prisutnog) broja članova Vijeća (tačno 143 člana akademskog osoblja i studenata Medicinskog fakulteta) proveli su u cjelini zakonitu proceduru izbora vršioca dužnosti dekana i tajnim glasanjem izabrali prof. dr. Semru Čavaljugu.

Zakonom o visokom obrazovanju KS i Statutom UNSA uopšte nije niti predviđeno da rektor Univerziteta potpisuje rješenje za izabranog v.d. dekana.

Rektor Univerziteta potpisuje samo rješenje o imenovanju dekana nakon što ga Nastavno-naučno vijeće izabere. Radi se o formalnom dokumentu koji je rektor zakonski obavezan potpisati.

Odmah nakon završene procedure izbora v.d. dekana, Nastavno-naučno vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju konkursa za izbor dekana što je, isto tako, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS kao i Statutom UNSA.

Dakle, procedura izbora v.d. dekana je u potpunosti provedena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS i Statutom UNSA.

U potpunosti demantujemo netačne navode u pojedinim istupima, kao i u pojedinim elektronskim i štampanim medijima, o nezakonitom postupanju Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, stoji na kraju saopštenja.