Općina Centar: Do 3. augusta prijave za besplatne kurseve engleskog i njemačkog jezika

63

Općina Centar Sarajevo u saradnji sa Školom stranih jezika ”Poliglot” organizira besplatne kurseve engleskog i njemačkog jezika za mlade sa mjestom prebivališta na području ove gradske općine.

Podsjećamo da je poziv na upis na kurseve objavljen 13. jula 2018. godine na općinskoj web stranici: www.centar.ba (Konkursi i oglasi) i ostaje otvoren do 3. augusta.

Zainteresirani mladi od 15 do 30 godina sa područja općine Centar mogu se prijaviti u prostorijama Općine Centar, Mis Irbina 1 (kancelarija 336/III – Odsjek za društvene djelatnosti u Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti) ili online putem linka https://goo.gl/forms/yXyVi2RP5zaYK4e2.

Pored popunjenog prijavnog obrasca potrebno je dostaviti kopiju CIPS-ove lične karte i potvrdu o prijavi mjesta prebivališta/boravišta ne stariju od šest mjeseci, a za nezaposlene i uvjerenje da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica. U slučaju da broj prijavljenih bude veći od predviđenog prednost će imati mladi koji su na evidenciji nezaposlenih.

Sve informacije mogu se dobiti i putem telefona broj: 033/562 512 ili e-maila na adresu: [email protected]