Općina Centar: Javni poziv nevladinim organizacijama za prijavu projekata, pogledajte uslove i rokove

257

Općina Centar u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD poziva sve organizacije civilnog društva/nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar iz sljedećih prioritetnih oblasti: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo, mladi i sport.

Javni poziv objavljen je u utorak, 20. februara 2018. godine u ”Dnevnom avazu” i na web stranicama Općine Centar: www.centar.ba i UNDP: www.ba.undp.org i ostaje otvoren mjesec dana.

Iznosi finansijske podrške za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranicama Općine Centar i UNDP.

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Općinu Centar se može preuzeti od 20. februara do 19. marta 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: [email protected][email protected] ili lično preuzimanjem u Općini Centar Sarajevo (Mis Irbina 1) u Službi za obrazovanje, kulturu i sport, kancelarija br. 336.

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti 28. februara 2018. godine sa početkom u 13 sati u prostorijama Centra za zdravo starenje Općine Centar Sarajevo (Maršala Tita 12).

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 13. marta 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku tri radna dana od primanja upita.

Rok za predaju aplikacija je 19. mart 2018. godine do 15 sati.

Vezani članci

Općina Centar finansira sanaciju krovne konstrukci... Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je potpisao zaključak kojim se odobrava isplata sredstava u iznosu od 15.000 KM iz općinskog budžeta za sanacij...
Općina Centar pomaže projekat očuvanja starih zana... Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić potpisao je protokol o realizaciji granta Udruženju za promociju kulture, edukacije i očuvanje kulturne baštine...
Besplatni udžbenici, školski pribor i ruksaci za p... Upis u prvi razred osnovne škole obavlja se u aprilu i augustu. Nakon prvog upisnog roka u aprilu, za predstojeću školsku 2018/2019. godinu, u prve ra...
Civilna zaštita Općine Centar efikasno reagovala: ... Jučerašnje padavine koje su pogodile glavni grad Bosne i Hercegovine u poslijepodnevnim satima, na području centralne gradske općine uzrokovale su pro...