Općina Centar: Javni poziv nevladinim organizacijama za prijavu projekata, pogledajte uslove i rokove

111

Općina Centar u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD poziva sve organizacije civilnog društva/nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar iz sljedećih prioritetnih oblasti: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo, mladi i sport.

Javni poziv objavljen je u utorak, 20. februara 2018. godine u ”Dnevnom avazu” i na web stranicama Općine Centar: www.centar.ba i UNDP: www.ba.undp.org i ostaje otvoren mjesec dana.

Iznosi finansijske podrške za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranicama Općine Centar i UNDP.

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Općinu Centar se može preuzeti od 20. februara do 19. marta 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: [email protected][email protected] ili lično preuzimanjem u Općini Centar Sarajevo (Mis Irbina 1) u Službi za obrazovanje, kulturu i sport, kancelarija br. 336.

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti 28. februara 2018. godine sa početkom u 13 sati u prostorijama Centra za zdravo starenje Općine Centar Sarajevo (Maršala Tita 12).

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 13. marta 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku tri radna dana od primanja upita.

Rok za predaju aplikacija je 19. mart 2018. godine do 15 sati.

Vezani članci

Sarajevo: Aktiviralo se klizište, na terenu pripad... U sarajevskoj općini Centar, u ulici Halida Kajtaza bb jutros je aktivirano klizište. Na teren su izašli pripadnici Civilne zaštite Centar i MUP-a ...
FOTO Općina Centar finansirala nabavku vozila za t... U parku Hastahana na Marijin Dvoru danas je upriličena primopredaja vozila za transport napuštenih pasa Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću „Rad“....
Podrška Općine Centar stambenom zbrinjavanju mladi... Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 20. redovnoj sjednici, održanoj 25. januara 2018. godine, usvojilo izmjene i dopune Odluke o raspodjeli novčanih...
Podrška Općine Centar vraćanju sjaja sarajevskoj p... U Općini Centar danas je upriličeno potpisivanje ugovora o saradnji na projektu "Pop Rock Centar 2018." – kulturno muzičkoj manifestaciji koja ima za ...