Osigurati taxi vozila sa osobe sa invaliditetom

45

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Irfan Čengić održali su sastanak na temu Zakona kojim će se omogućiti uključivanje specijaliziranih vozila u taxi prevoz za osobe sa invaliditetom.

Inicijativu za izmjenu zakona ranije je podnio ministar Šteta prema federalnom ministarstvu, ali do odgovora na inicijativu i predlaganja zakona nije došlo.

“Nažalost i nedavno smo imali jako neugodnu situaciju kada su majka i dijete sa invaliditetom izbačeni iz taxi vozila. Ovim izmjenama zakona bi se omogućilo da se u promet stave taxi vozila koja bi u potpunosti bila prilagođena osobama sa invaliditetom. Žao mi je što federalno Ministarstvo saobraćaja ovaj problem godinama ne rješava i zahvalan sam zastupniku Čengiću koji će uputiti zakon o parlamentarnu proceduru“, rekao je ministar Šteta.

Zastupnik Čengić je kao ovlašteni predlagač uputio u parlamentarnu proceduru Zakon o izmjenama i dopunama zakona o cestovnom prevozu na osnovu inicijative ministra Štete.

“Snažno podržavam sve projekte koji imaju za cilj inkluziju osoba sa invaliditetom u društvo. Prije svega, tu mislim na zakone poput ovog koji omogućava pristupačnost i pomoć prilikom kretanja osobama sa invaliditetom, kao i inkluziju u sistemu obrazovanja i pristupa tržištu rada”, navodi Čengić.

Čengić naglašava da se ne radi o obimnom zakonu te da bi se mogao naći na dnevnom redu prve naredne redovne sjednice po skraćenoj proceduri.