Osnivanje „link tima” daje pozitivne rezultate: Kontrola rada medicinskog osoblja i kvalitetnija zdravstvena usluga

55

U cilju unaprjeđenja rada s pacijentima, te kvalitetnijih zdravstvenih usluga, početkom godine u KCUS osnovan je „Tim link medicinskih sestara-tehničara“, koji vrši svakodnevni nadzor rada medicinskog osoblja, na svim klinikama. Tim od četiri sestre i jednog tehničara direktno je uključen u kontrolu sprovođenja i poštivanja postojećih protokola i procedura u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, saopšteno je iz KCUS-a.

Tim link sestara čine Dženana Hrustemović, DMS, Azra Čamdžić, dipl.ing.medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Adnan Šehić, dipl.ing.medicinske radiologije, Azra Muzurović, DMS i mediha Kujović, DMS.

Prema riječima Azre Čamdžić, dipl.ing.medicinsko-laboratorijske dijagnostike, osnovni zadatak link time jeste aktivno učešće u poboljšanju organizacije rada medicinskog osoblja na svim klinikama, što u konačnici rezultira efikasnijom i kvalitetnijom zdravstvenom uslugom.

„U proteklih nekoliko mjeseci urađeno je mnogo na sprječavanju intrahospitalnih infekcija, kontroli  higijene u operacionim salama i svim prostorijama, higijene aparata i medicinske opreme, kontroli transporta i odlaganja medicinskog otpada. Koordinacija rada laboratorije za kontrolu bolničkih infekcija poseban je segment djelovanja, kojem se posvećuje maksimalna pažnja“ – kazala je Čamdžić.

Link sestre aktivno učestvuju u izradi protokola i procedura, te vrše nadzor i kontrolu implementacije istih na terenu.

Dženana Hrustemović, DMS, kazala je da je ovo prvi put da se u KCUS ovako detaljno i predano radi na utvrđivanju mogućih propusta u radu i da se odmah reaguje i popravlja.

„Svakodnevno obilazimo sve klinike KCUS, te vršimo nadzor nad svim aktivnostima koje se odvijaju. Zaista se ulažu maksimalni napori u detekciji eventualnih propusta i nedostataka, kako bismo našim bolesnicima omogućili najbolje uvjete liječenja tokom boravka u KCUS“ – istakla je Hrustemović.

Adnan Šehić, dipl.ing medicinske radiologije, kazao je da je formiranje tima link sestara najbolji pokazatelj brige o pacijentima.

„Posebna pažnja posvećena je pristupu i ophođenju medicinskog osoblja prema pacijentu. Kroz rad link tima lakše ćemo uočiti moguće nedostatke i raditi na njihovom otklanjanju“ – naveo je Šehić.

Kvalitet rada u sestrinskoj praksi, u protekle dvije godine, znatno je unaprijeđen. Urađeni su značajni pomaci u pogledu poštivanja pravila bolničke higijene i smjernica za prevenciju intrahospitalnih infekcija.

Azra Muzurović, DMS, ističe da link sestre imaju odgovoran i veoma ozbiljan zadatak. Ona navodi da se svaki uočeni propust detaljno  analizira i sprovode se mjere sprječavanja istih.

Prema riječima Medihe Kujović, DMS, zahvaljujući razumijevaju i podršci menadžmenta aktivno se sprovodi program edukacija medicinskog osoblja.

„Pravilno usavršavanje i razmjena iskustava sa kolegama iz drugih zdravstvenih ustanova su veoma bitni za naš rad. Raduje nas da je menadžment to prepoznao i da u tom smislu imamo podršku, bez koje ne bismo mogli“ – istakla je Kujović.

Link sestre podnose Izvještaj o radu, jedanput sedmično, te su direktno odgovorne glavnoj sestri KCUS i generalnoj direktorici KCUS.

KCUS  kao najveća zdravstvena ustanova zbrinjava pacijente iz cijele Bosne i Hercegovine. U Kliničkom centru se dnevno  urade hiljade pretraga i zahvata.

Vezani članci

Brže do dijagnoze i terapije: KCUS jedini u BiH im... U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu montiran je savremeni Real-Time PCR aparat   za molekularnu detekciju i gensku karakterizaciju. Prednosti o...
KCUS Klinika za hematologiju u lošem stanju: Poči... U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu počeli su pripremni radovi za rušenje zgrade nekadašnje Klinike za hematologiju, izgrađene 1900.godine. Pre...
Renovirana Klinika urgentne medicine KCUS: Kvalite... Menadžment Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu nastavlja s projektima i aktivnostima u cilju pružanja kvalitetnijih zdravstvenih usluga pacijenti...
KCUS jedini u BiH ima uslove da pruži kompletnu ka... Na Klinici za kardiovaskularnu hirugiju KCUS u proteklih šest mjeseci operisano je devetero djece, uzrasta od četiri mjeseca do 16 -te godine života. ...