Osuđeni direktor Fabrike duhana Sarajevo i član Nadzornog odbora Hasan Nurkić

30

Nakon razmatranja sporazuma o priznanju krivnje, Općinski sud u Sarajevu oglasio je krivim direktora Fabrike duhana Sarajevo (FDS) Edina Mulahasanovića i Hasana Nurkića, direktora firme “Agrokontrola“ iz Orašja zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti. Osuđeni su na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i novčanu kaznu.

 
Kazna zatvora se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od dvije godine ne počine novo krivično djelo. Optuženi Edin Mulahasanović se tereti da je sa Hasanom Nurkićem, vlasnikom privatne firme „Agrokontrola“, od kraja 2008. do 2013. godine zaključio ugovor o skladištenju duhana, iako je Nurkić u to vrijeme bio član Nadzornog odbora i Odbora za reviziju FDS-a, te mu je tako omogućio finansijsku dobit.

Dakle, ugovorni odnos između privatne firme Nurkića i FDS-a bio je zabranjen zbog kršenja odredbi o sukobu interesa.