Podrška Općine Centar stambenom zbrinjavanju mladih: Budžetom planirano 90.000 KM

114

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 20. redovnoj sjednici, održanoj 25. januara 2018. godine, usvojilo izmjene i dopune Odluke o raspodjeli novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina.

Općina Centar predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, je kao lokalna zajednica prepoznala potrebu da pruži pomoć mladima u rješavanju njihovog stambenog pitanja, pa je za tu namjenu u ovogodišnjem budžetu planirano 90.000 maraka. Ova budžetska sredstva za podršku stambenom zbrinjavanju mladih će se raspoređivati po osnovu javnog poziva koji je raspisan 8. februara 2018. godine i objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na općinskoj web stranici www.centar.ba i ostaje otvoren do kraja godine. Tekst javnog poziva dostupan je i na info pultu Općine Centar (Mis Irbina 1).

Na osnovu usvojenih izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina, pravo na ovu vrstu pomoći imaju mladi životne dobi do 35 godina sa prebivalištem na području Centra najmanje pet godina, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana na području općine Centar. Novčana sredstva za refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina odnosno kupovinu stana mogu se dodijeliti u iznosu do 2.000 KM po pojedinačnom zahtjevu.

Uz javni poziv objavljen je i obrazac zahtjeva za ovu vrstu pomoći u kojem je navedeno i koje dokumente je potrebno priložiti. Prijavu sa dokumentacijom potrebno je podnijeti Službi za stambene poslove Općine Centar, Mis Irbina 1 Sarajevo, sa naznakom „Refundiranje poreza na promet nekretnina“.

Za sve informacije kontakt telefon je 033/562-343.

Vezani članci

Općina Centar finansira sanaciju krovne konstrukci... Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je potpisao zaključak kojim se odobrava isplata sredstava u iznosu od 15.000 KM iz općinskog budžeta za sanacij...
Općina Centar pomaže projekat očuvanja starih zana... Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić potpisao je protokol o realizaciji granta Udruženju za promociju kulture, edukacije i očuvanje kulturne baštine...
Besplatni udžbenici, školski pribor i ruksaci za p... Upis u prvi razred osnovne škole obavlja se u aprilu i augustu. Nakon prvog upisnog roka u aprilu, za predstojeću školsku 2018/2019. godinu, u prve ra...
Civilna zaštita Općine Centar efikasno reagovala: ... Jučerašnje padavine koje su pogodile glavni grad Bosne i Hercegovine u poslijepodnevnim satima, na području centralne gradske općine uzrokovale su pro...