Pogledajte koja su sarajevska naselja danas bez vode

31
Ilustracija

Danas će zbog popravke kvarova na vodovodnoj mreži dolaziti do poremećaja u vodosnabdijevanju  u dijelovima sljedećih naselja: Osik, Hendekuša, Karamušići, dio Hrasnice, dio Vratnika, Barice, Hotonj, Ugorsko, Dreskovača, Krše, Nova industrijska zona Vogošća, Briješće, Rajlovac, Reljevo, Riječica, Zabrđe, Boljakov Potok, Baruthana, Rogina, Sedrenik, Čebeđije, te u ulicama: Muje Šejte, Ramiza Alića, Rašida Bešlije, Mitra Šućura, Nedima Filipovića, Ferde Hauptmana, Malta, Bulevar Meše Selimovića, Igmanskih bataljona, Reisa ef. Hadžiomerovića, Velika aleja, Hrasnička cesta, Banjska,  Mehmeda Handžića, Čadordžina, Bolnička, Olovska, Bužimska, Kasima Hadžića, Carina, Hasana Kaimije, Škaljin sokak, Zmajevac, Novi  rezervoar.

U toku dana, doći će do kratkotrajnog isključenja snabdijevanja vodom zbog popravke kvarova u šahtovima u sljedećim ulicama: Bistrički put, Bosanskih kraljeva, Džemala Bijedića.

Očekuje se stabilizaciju u vodosnabdijevanju oko 17 h.