Pokret socijalne pravde i demokratije: Saopćenje za javnost

1100

U atriju hotela Evropa u Sarajevu, održana je sjednica Inicijativnog odbora čiji je cilj uspostava društveno-političkog Pokreta radnog naziva Pokret socijalne pravde i demokratije. Finalni naziv Pokreta definisaće se na Skupštini a na samoj sjednici Inicijativnog odbora, predloženo je nekoliko naziva.

U Inicijativnom odboru nalaze se istaknute ličnosti iz reda akademske zajednice i društvenog života BiH, predstavnici nevladinih organizacija, kao i istaknuti funkcioneri i članovi DF-a, GS-a i SDP-a:

prof.dr. Ivo Komišić, predsjedavajući, Adžem Dževad, prof.dr. Babić Mile, Bajrović Reuf, Bečirović Dževad, prof.dr. Begić Zlatan, Bijedić Alisa, Blagojević Zoran, mr.sci Burina Elmida, Čolpa Nihad, Duraković Mirsad, Đonlagić Dženan, Graz Denis, Glavaš Vlatko, Jovanović Zoran, Komšić Željko, Kulenović Adil, prof.dr. Lagumdžija Zlatko, Lazović Miro, prof.dr. Lekić Meliha, Mačkić Goran, dr. Matanović fra Petar, fra Marković Ivo, prof.dr. Martinović Danijela, Meholjić Hakija, Mešalić Mahir, Mikulić Zoran, Miletić Zlatko, Nožica Senka, Pejić Mario, prof. dr. Sadiković Lada, mr.sci Selimović Nejra, prof.dr. Suljagić Emir, prof.dr. Torlo Miron, prof.dr. Turkušić Emir, prof.dr. Vajzović Hanka, Velić Edita, prof.dr. Zgodić Esad, mr.sci. Zlatar Emir, Zuhrić Albin

Inicijativni odbor utvrdio je prijedlog dokumenta o osnivanju Pokreta, koji će konačno usvojiti Skupština Pokreta, koja će se održati početkom juna u Sarajevu.

Inicijativni odbor poziva sve stranke socijaldemokratke provenijencije da na svojim organima donesu odluke o pristupanju Pokretu, do održavanja Skupštine, te zajedno sa ostalima, budu suosnivači Pokreta.

Pokret će djelovati kroz Skupštinu i Predsjedništvo Pokreta, uz jasno insistiranje na objedinjavanju svih snaga socijaldemokratke provencijencije, tako da uspostava Pokreta nije uspostava nove političke stranke, kakvi su bili nedobronamjerni spinovi proteklih dana.

Pokret i ideja Pokreta je odgovor na postojeće, krajnje haotično stanje u bh društvu i državi, a posebno na razbijenost i fragmentaciju stranaka socijaldemokratske provenijencije, za koje cijenimo da su neophodan politički faktor koji je integrirajući i kao takav mora parirati postojećem  etničkom i etno-teritorijalnom političkom realitetu u Bosni i Hercegovini.

Formiranje Pokreta je jasna inicijativa sa platformom objedinjavanja i ujedinjavanja političkih stranaka socijaldemokratske provenijencije, organizacija civilnog društva koje se zalažu za demokratsko i socijalno društvo, istaknutih pojedinaca iz javnog, društvenog, političkog života BiH.

Bez objedinjavanja socijaldemokratskih snaga i jasnog profiliranja zajedničkih političkih ciljeva, teško je u političkom smislu artikulisati podršku, koju na izborima građani Bosne i Hercegovine daju građanskim i lijevo orjentiranim strankama.

Nedobronamjerni i neupućeni, pokušali su u javnosti diskreditirati i osporiti uspostavu Pokreta, sa tezom da Pokret slabi postojeće stranke socijaldemokratske provenijencije. Naprotiv, ideja Pokreta je otvaranje procesa objedinjavanja svih lijevih progresivnih snaga, u jedinstvenu i snažnu političku organizaciju cijele Bosne i Hercegovine.

Skupština Pokreta će, pored osnivačkog dokumenta, izabrati Predsjedništvo Pokreta, koje će djelovati kao temeljni organ Pokreta.

Inicijativni odbor na današnjoj sjednici ovlastio je radno tijelo koje će pripremiti tekst Proglasa Pokreta, koji će se razmatrati na Skupštini.

Predsjedavajući
prof.dr. Ivo Komšić