Popravke kvarova na mreži: Gdje danas neće biti vode

42

Danas će zbog popravke kvarova na vodovodnoj mreži dolaziti do poremećaja u vodosnabdijevanju  u područjima oko Logavine i Doma Ljiljana, te u dijelovima naselja: Donji Hotonj, Jošanica Gornja, Rajlovac, Pejton, Nedžarići, Osik, Buća Potok, Boljakov Potok, Sokolje, Jarčedoli, Vraca, Pofalići, Dolac Malta, Sedrenik, Obhodža, Vratnik.

Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.