Požar na lokaciji kasarne Rajlovac stavljen pod kontrolu

14

U poslijepodnevnim satima danas, 17. septembra 2019. godine, došlo je do požara u Radionici glavne logističke baze na lokaciji kasarne Rajlovac kod Sarajeva, objekat br. 15.

Tom prilikom intervenisala je ekipa Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo i požar je stavljen pod kontrolu, te nema nastradalih niti povrijeđenih osoba.

Uz pomoć i saradnju pripadnika Oružanih snaga BiH zaustavljeno je daljnje širenje požara te su poduzete mjere na zaštiti ljudstva i materijalnih resursa.

Oružane snage BiH formirale su Tim za stalno praćenje situacije na terenu i utvrđivanje uzroka i okolnosti pod kojima je došlo do požara.

Ministrica odbrane BiH izdala je zadatak Generalnom inspektoratu MO BiH da utvrdi sve činjenice, okolnosti, moguće propuste u primjeni regulative i eventualnu odgovornost pojedinaca i elemenata sistema.

Daljnji proces istražnih radnji je u nadležnosti Tužilaštva Kantona Sarajevo.