Poziv raseljenim osobama i izbjeglicama da se registruju: Vrši se mapiranje kuća i stanova

4053

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica trenuto vrši mapiranje kuća i stanova povratnika u entitet Republika Srpska.

Rijel je o mapiranju kuća i stanova u entitetu Republika Srpska koji su u vlasništvu osoba porijeklom sa područja entiteta Republika Srpska a koji su usljed ratnih dejstava u periodu 1991-1995 godine napustili svoje domove ili su protjerani, kao raseljena lica na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine ili u iseljeništvu.

Cilj mapiranja kuća i stanova je utvrđivanje potreba raseljenih lica, izbjeglica i povratnika koji se veže za stambenu jedinicu u kojoj je stanovao 1991. godine. Na osnovu prikupljenih podataka Ministarstvo će kreirati kvalitetnu bazu podataka koja će sadržavati sve informacije potrebne za planiranje programa i projekata od koji će korist imati raseljena lica, izbjeglice i povratnici u Bosni i Hercegovini i iseljeništvu.

Obzirom da Ministarstvo ne raspolaže podacima za dio populacije koji se trenutno nalazi sa prebivalištem u iseljeništvu, kreirana je web aplikacija u koju se mogu registrovati svi vlasnici i zakonski nasljednici vlasnika kuća i stanova porijeklom sa područja Republike Srpske.

Regitraciju možete uzvršiti putem ovog linka:

http://195.222.48.146/registracija/objekat.php

(Index.ba)